Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Pieredzes apmaiņas brauciens Zviedrijā, NORDEN projekta ietvaros „Darba tirgus attīstība demokrātiskās sabiedrībās: trīspusējā sociālā partnerība Ziemeļeiropā”

Apmācību kurss arodbiedrību jauniešiem 26.-27 aprīlī projekta "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros

LBAS jaunieši "ievingrina" Darba svētkus

LBAS Infodiena Daugavpilī 19.04.2013.

Balvu pasniegšana LBAS konkursu "Darba dainas" un "Supersmārts" uzvarētājiem 12.04.2013.

Diskusija “Izglītības un prakses nozīme jauniešu nodarbinātībā”

Sadarbības partberis 2012

Ilgtspējas indeksa atklāšana 12.02.2013.

Diskusija par eiro ieviešanu 31.01.2013.

LBAS Jauniešu padome Briselē 3.-7.12.