Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Latvijas Apvienotā Policistu arodbiedrība

Sapnis par vienotas Latvijas Policijas darbinieku biedrības izveidošanu līdz 1940. gada padomju okupācijai nespēja īstenoties, tas īstenojās tikai 2005. gada 10.jūnijā, kad tika dibināta Latvijas Policistu biedrība, kura ir pagodināta turpināt visus pozitīvos darbus, ko laika posmā no 1923. gada līdz 1940. gadam veica Rīgas pilsētas Policijas darbinieku biedrība.

Pateicoties Latvijas Policistu biedrības (LPB) aktivitātēm, tika panāktas izmaiņas Latvijas likumos, un no 2006. gada 1. janvāra policijas darbiniekiem tika atļauts apvienoties arodbiedrībās.

2006. gada 7. janvārī Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, notika Latvijas Apvienotās Policistu arodbiedrības dibināšanas kongress, uz kuru bija ieradušies 77 delegāti no Latvijas Republikas Valsts policijas un Pašvaldību policiju struktūrām.

LAPA dibināšanas kongresā tika pieņemti arodbiedrības statūti, atklātās vēlēšanās tika ievēlēti 9 arodbiedrības valdes locekļi, no kuriem atklātās vēlēšanās tika ievēlēts arodbiedrības prezidents un viceprezidents.

Vairāk informācijas www.policistuarodbiedriba.lv