Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Latvijas Meža nozares arodbiedrība

logo_lmna

Latvijas Meža nozares arodbiedrība (LMNA):

 • izveidota 1990. gada 7. aprīlī;
 • reģistrēta Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā 1991. gada 10. maijā;
 • pārreģistrēta LR Uzņēmumu Reģistrā 2003. gada 19.  septembrī;
 • tās struktūrvienības – arodorganizācijas - kļūst juridiskas personas pēc reģistrēšanās LMNA Statūtos noteiktā kārtībā un Reģistrācijas apliecības saņemšanas;
 • 1998. gada 9. maijā LMNA 3. kongress izveidoja organizācijas galveno simbolu - LMNA karogu.

LMNA ir neatkarīga, demokrātiska organizācija, kas pārstāv un aizstāv savu biedru – darbinieku darba un citas sociālās un ekonomiskās intereses.

LMNA apvieno mežsaimniecības, mežizstrādes, kokapstrādes, papīra un celulozes ražošanas nozarēs strādājošos – darbiniekus, kuri nodarbināti šo nozaru uzņēmumos (rūpnīcās, uzņēmumos, firmās, sabiedrībās, iestādēs, apvienībās u.c.).

LMNA priekšsēdētājs – Aivars Sīmansons.

Būdama Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības dalīborganizācija, LMNA ir daļa no Latvijas arodbiedrību kustības.

Starptautiskā darbība:

LMNA ir Starptautiskās Kokapstrādātāju un Celtnieku Arodbiedrību Federācijas (International Federation of Bulding and Wood Workers – IFBWW) dalīborganizācija.

LMNA ir Starptautiskās Ķīmijas, Enerģijas un Vispārējās Rūpniecības Strādnieku Arodbiedrību Federācijas ( International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers Union – ICEM) dalīborganizācija.

Kopš 1994.gada LMNA ir izveidojusies un nostiprinājusies cieša, aktīva un solidāra sadarbība ar Zviedrijas radniecisko nozaru arodbiedrībām:

Zviedrijas Meža un Kokapstrādes rūpniecības darbinieku arodbiedrību (Svenska Skogs - oh Träfacket);

Zviedrijas Papīrrūpniecības strādnieku arodbiedrības savienību (Svenska Pappersindustriarbtareförbundet).

Zini!

Latvijas likumdošana tikai vienai sabiedriskai organizācijai dod tiesības atrasties uzņēmumos un pārstāvēt savu biedru darbinieku intereses – tā ir ARODBIEDRĪBA. Tikai visi kopā varam droši iestāties par savām likumīgajām prasībām!

Vai Tu:

 • pats vari ietekmēt sava darba un dzīves apstākļu uzlabošanu;
 • esi apmierināts ar savu darba algu;
 • pats vari panākt savas darba algas paaugstinājumu;
 • uzskati, ka Tev ir ideāli – droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi;
 • esi apdrošināts pret nelaimes gadījumiem;
 • esi pārliecināts par savas darba vietas stabilitāti ;
 • domā, ka Tevi pirmo no darba neatlaidīs;
 • nebaidies no brīvās darbaspēka pārvietošanās, Latvijai iestājoties ES;
 • domā, ka spēsi apmaksāt advokāta pakalpojumus?

LMNA pastāv, lai palīdzētu risināt Tavas darba un sociālās problēmas. Darba koplīgums ir VIENĪGAIS dokuments , ar kura palīdzību darbinieki var panākt darba un sociālo apstākļu uzlabojumu, un tā noslēgšana ir arodbiedrību prioritārais uzdevums.

Ja vēlies plašāku informāciju,

ATNĀC, ATRAKSTI, PIEZVANI!

Latvijas Meža nozares arodbiedrības adrese:

Bruņinieku iela 29/31
Rīga, LV - 1001
Tālr. 6 7035941
E-pasts: lmnasim@lmna.lv
Vairāk informācijas: www.lmna.lv