Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē

26. janvāris, 2018

25. janvārī Iekšlietu ministrijā notika kārtējā Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (SDA) sēde, kurā Iekšlietu ministrija prezentēja jaunās darba samaksas sistēmas izvērtējuma rezultātus.

Sēdi vadīja LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns. Pēc sēdes viņš atzīmēja, ka darba samaksas paaugstināšana ir notikusi, taču to vajadzēja nopietni izdiskutēt un saskaņot ar arodbiedrībām: “Tad darba samaksas reforma būtu veiksmīgāka un taisnīgāka. Tiem, kuriem ir lielāka atbildība un augstāka profesionālā kvalifikācija, protams, ir jāsaņem lielāks darba samaksas paaugstinājums. Taču LBAS uzskata, ka tām pamatprofesijām, kas nosaka dienesta attīstību un stabilitāti, ir jābūt krietni lielākam algas pieaugumam. Ir profesiju grupas - dienesta kodols, kas ir saņēmis tikai 18-20% paaugstinājumu, bet vadības pārstāvjiem tas reizēm ir pat 54%, kas, mūsuprāt, ir pārāk liela disproporcija.”

LBAS priekšsēdētājs norāda, ka galvenais ir, lemjot par šiem jautājumiem, novērtēt katras dienesta pakāpes ieguldījumu, pēc iespējas taisnīgāk motivējot arī labākos katrā dienesta pakāpē ar augstāku materiālo novērtējumu: “Katrā dienestā – policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem u.c. - darba samaksas pieauguma izvērtējums notiek atsevišķi, tāpēc arī dažādi. Ja šim mērķim nauda ir izdalīta, arodbiedrības vēlas taisnīgāku tās sadalījumu starp profesijām un vadību. Tas ir arodbiedrības puses iebildums, un, kad nākotnē būs šādas iespējas, mēs rūpīgi skatīsimies līdzi, lai tas notiktu proporcionāli taisnīgāk.”

Otrs sēdes jautājums bija par dalībpušu izvirzīto pārstāvju skaita palielināšanu, grozot Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes nolikumu. Tika nolemts, ka katra dalībpuse dalībai SDA sēdēs izvirza vēl divus pārstāvjus, kas nozīmē, ka katru pusi – LBAS, darba devēju un valsts – ko pārstāv Iekšlietu ministrija, turpmāk pārstāvēs 7 pārstāvji. Šie nolikuma grozījumi bija nepieciešami, jo LBAS sastāvā ir iestājusies vēl viena dalīborganizācija – Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība. SDA sēde turpmāk būs lemttiesīga, ja tajā piedalīsies ne mazāk kā četri no katras dalībpuses izvirzītajiem pārstāvjiem. Šie SDA nolikuma grozījumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas NTSP sēdē.