Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 12. līdz 16. februārim

12. februāris, 2018

12.02. plkst. 12.00 Tieslietu ministrijā - Maksātnespējas procesa konsultatīvajā padomē piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

12.02. plkst. 15.30 LIAA - diskusijā "Eiropas nākotne Ungārijas skatījumā" piedalās LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte N. Mickeviča un LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.

13.02. plkst. 12.00 Ministru kabinetā - valdības sēdē jautājumā par viesstrādnieku piesaisti piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

13.02. plkst. 13.30 LBAS - tikšanās ar Baltijas jūras arodbiedrību sadarbības tīkla (BASTUN) koordinatori M. Hāgmani un NFS ģenerālsekretāru M. Gristeru par LBAS prezidentūras BASTUN darba plānu no 1.07.2018. līdz 1.07.2019. Piedalās LBAS vadība un speciālisti.

14.02. arodbiedrībā "Enerģija" - LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls un projekta vadītāja I. Semjonova informē par projektu "Atbalsts ilgākam darba mūžam".

14., 15.02. Briselē - EESK plenārsēdē piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

15.02. plkst. 8.30 Ministru kabinetā - tikšanās ar Ministru prezidenta padomnieku A. Vanagu par koplīguma un ģenerālvienošanās jautājumiem. Piedalās LBAS vadība.

15.02. plkst. 7.45 LNT raidījumā "900 sekundes" piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

15.02. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā - projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" sadarbības partneru sanāksme, piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L. Romele.

15.02. plkst. 18.00 LBAS Jauniešu padomes sēde.

16.02. plkst. 14.30 VIAA - Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

16.02. plkst. 10.00 Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā - LBAS ekspertu lekcijas-izglītojošas aktivitātes darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos ESF projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” darbības “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” ietvaros.

16.02. plkst. 12.30 LBAS - tikšanās ar Tieslietu ministrijas pārstāvjiem par Datu regulas piemērošanu. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa, LBAS dalīborganizāciju vadītāji un pārstāvji, LBAS biroja speciālisti.