Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 26. februāra līdz 2. martam

26. februāris, 2018

26.02. Briselē - EESK darba ņēmēju grupas ārkārtas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

26.02. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā - ekspertu darba grupas sanāksme profesijas standarta "Tekstilmateriālu ražošanas operators" projekta izvērtēšanai, piedalās - L. Romele.

26.02. plkst. 15.00 Tieslietu ministrijā - Maksātnespējas tiesiskā regulējuma darba grupas sanāksmē piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

26.02. plkst. 15.30 Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamerā - profesionālās izglītības balvas "Mēs mācāmies" žūrijas sanāksme, piedalās - L. Romele.

27.02. plkst. 10.00 Saeimā - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"" piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

27.02. plkst. 10.00 Latvijas Kokrūpniecības federācijā - profesijas standarta "Meža mašīnu operators" izstrādes 1. darba seminārs, piedalās - L. Romele.

27.02. Briselē - EESK REX/498 publiskās debates par ārvalstu tiešo investīciju skrīningu Eiropas Savienībā. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

27.02. Liepājā - tikšanās par projektu “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ar Liepājas domes un Liepājas arodorganizāciju pārstāvjiem. Piedalās projekta eksperti I. Semjonova un M. Pužuls.

28.02. plkst. 10.00 Valsts kancelejā - Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” uzraudzības padomes  sēde. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa, ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” nacionālie koordinatori M. Svirskis un N. Mickeviča.

28.02. plkst. 12.00 Ministru kabinetā - Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

28.02. plkst. 13.00 Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībā - profesijas standarta "Sliežu ceļu saimniecības tehniķis" izstrādes 3. darba seminārs, piedalās - L. Romele.

28.02. Briselē - EESK ECO sekcijas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.