Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Vai ES budžets ir paredzēts arī strādājošajiem cilvēkiem?

27. februāris, 2018

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) ES samitā Briselē 22.-23.februārī aicināja ES vadītājus atbalstīt budžetu strādājošajiem cilvēkiem, nevis tikai palielināt izdevumus aizsardzībai, drošībai un ārējo robežu kontrolei.

ES valstu un valdību vadītāji tikās pagājušajā piektdienā, lai apspriestu ES daudzgadu finanšu ietvara (MFF) politiskās prioritātes pēc 2020.gada.

ETUC nopietni aicina ES prezidentus, ministru prezidentus un kanclerus skatīties plašāk un tālāk pār Eiropas Komisijas paziņojumā par jaunu un mūsdienīgu daudzgadu finanšu ietvaru prezentētajām šaura apjoma iespējām.

ETUC konfederālais sekretārs T.Vēbers uzsvēra, ka Eiropas arodbiedrības aicina veidot budžetu strādājošajiem cilvēkiem, nevis Eiropas cietoksnim.

Pašreizējās iespējas aizsardzībai, drošībai un robežkontrolei paredzētas izdevumu palielināšanai, bet iespējas kohēzijas politikai paredzētas izdevumu samazināšanai.

Iespējas attiecībā uz digitalizācijas ietekmes nepieciešamajām pārmaiņām, lai izvairītos no darbavietu zuduma, pat nav pieminētas, un vienīgā piedāvātā iespēja sociālās politikas īstenošanai ir programmas Erasmus+ palielināšana.

Klimata pārmaiņām, kā arī nesen pasludinātajam Eiropas Sociālo tiesību pīlāram (ESTP) un tā īstenošanai vispār netiek piedāvātas iespējas.

ES budžeta sākuma punktam jābūt ESTP, ieskaitot tiesības uz taisnīgām algām un darba un ģimenes dzīves līdzsvara iespējām, ANO Ilgstpējīgas attīstības mērķiem, iekļaujot cienīgu darbu un kvalitatīvu izglītību, kā arī Parīzes klimata līgumam.

Īpaši ETUC atbalsta sekojošu finanšu palielināšanu

  • ES kopējam budžetam par 1,3% no GNI;
  • ES pašu resursiem vismaz 50% no ES budžeta;
  • Par 2 % gadā ieguldījumu programmai nākošajiem 10 gadiem;
  • Kohēzijas fondiem vismaz 30% apmērā no ESF, lai varētu finansēt ESTP īstenošanu.

ETUC aicina arī izveidot Eiropas pārejas fondu, lai risinātu ekonomikas strukturālo pārmaiņu (digitalizācija, automatizācija, dekarbonizācija, globalizācija) ietekmi un atbalstītu strādājošos cilvēkus, kurus šīs pārmaiņas ietekmēs vistiešāk.

Brisele, 26.februārī