Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

LBAS darba tiesību un darba aizsardzības speciālisti sniedz konsultācijas Daugavpilī

10. aprīlis, 2018

19. aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti dosies uz Daugavpili, lai sniegtu konsultācijas arodbiedrību biedriem un izglītotu Daugavpils tehnikuma un Daugavpils Būvniecības tehnikuma audzēkņus. Daugavpils darbinieki uz tikšanos ar LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultantiem tiek aicināti plkst. 12.00, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2.

Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)

LBAS darba tiesību konsultants Kaspars Rācenājs Daugavpils arodbiedrību biedrus informēs par darba tiesību aktualitātēm, plānotajiem grozījumiem Darba likumā, kā arī sniegs konsultācijas par Darba likuma praktisku piemērošanu, atbildot uz konkrētiem jautājumiem par darba tiesisko attiecību problēmsituācijām. Savukārt LBAS darba aizsardzības konsultants Mārtiņš Pužuls daugavpiliešus informēs par darba vides riska novērtējumu, darbinieku iesaisti darba vides iekšējās uzraudzības procesos un konsultēs par aktuāliem darba aizsardzības jautājumiem, īpaši uzsverot procedūru, kā cilvēki nonāk pie atzinuma par arodslimību.

LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti tiksies ar Daugavpils tehnikuma un Daugavpils Būvniecības tehnikuma audzēkņiem, lai informētu topošos darba ņēmējus par aktuālo darba tiesību un darba aizsardzības jomā, kā arī lai skolēni veiksmīgāk sagatavotos konkursam PROFS. Šo profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursu par darba tiesībām, darba aizsardzību, sociālo dialogu un arodbiedrību nozīmi rudenī organizēs LBAS, un tas ar ESF projekta atbalstu notiks katru gadu līdz 2022.gadam. Pirmais konkurss ar šī ESF projekta atbalstu notika pagājušā gada rudenī.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Darbinieka zināšanas un prasmes ir viņa nozīmīgākais kapitāls, un tas attiecas ne tikai uz profesiju, bet arī uz darba tiesībām un darba aizsardzību. Šo jomu un arodbiedrību tiesību pārzināšana noteikti ietekmē arī profesionālo izaugsmi un karjeru. Tādēļ LBAS organizētie izglītojošie pasākumi ir lieliska iespēja topošajiem un esošajiem darbiniekiem papildināt savas zināšanas, kas noderēs, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū.”

Arī turpmāk darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti dosies uz reģioniem, bet ikdienā konsultācijas darba ņēmējiem darba strīdu vai domstarpību gadījumos tiek sniegtas pa tālruni, rakstiski vai klātienē. Lai saņemtu konsultācijas (darba tiesību jautājumos), aicinām zvanīt darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00 pa tālruni 67035905, mob. 29800530, e-pasts jautājumiem rakstiski: kaspars@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs.

Lai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai domstarpību gadījumos (darba aizsardzības jautājumi), aicinām zvanīt darba dienās pa tālruni 67035959, mob. 29108231, e-pasts jautājumiem rakstiski: martins@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls.

Konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos tiek sniegtas ar ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” atbalstu.