Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

LBAS organizē darba tiesību forumu

28. novembris, 2018

30. novembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda pārstāvniecību Baltijas valstīs organizē darbu tiesību forumu, kurā tiks diskutēts par ekskluzīvām arodbiedrību tiesībām, inovatīvu sociālo dialogu, koplīgumu pārrunu brīvību un Vispārīgo datu aizsardzības regulu darba tiesību kontekstā.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Latvijā ir izvērsts un institucionāli stiprs trīspusējais sociālais dialogs. LBAS ir pārliecināta, ka tikpat stipram ir jābūt arī divpusējam sociālajam dialogam – gan uzņēmumu, gan nozaru līmenī. Praktiski tas nozīmē to, ka ir jāveido elastīgākas darba attiecības, kurās līdzsvarojas mehānismi darba ņēmēju un darba devēju interešu saskaņošanai. Vienlaikus ir būtiski jāpaaugstina darbinieku darba samaksa un sociālās garantijas, nostiprinot uzņēmēju konkurētspēju un eksportspēju.”

LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa: “Ir pierādīts, ka arodbiedrību ekskluzīvā kompetence ir sociālais dialogs un koplīgumu slēgšana. Šobrīd kā nekad ir nepieciešams stiprināt un paplašināt koplīgumu slēgšanas iespējas, jo ir cieša korelācija starp arodbiedrības biedru skaitu un koplīgumu pārklājumu. Jāpiezīmē, ka koplīgums paredz strādājošo garantijas virs likuma.”

Foruma pirmās daļas tēma būs “Inovatīvs sociālais dialogs – ieguvumi darbiniekiem un darba devējiem”. Tajā par arodbiedrību ekskluzīvajām tiesībām informēs Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietniece. Savukārt par Lietuvas pieredzi koplīgumu piemērošanā arodbiedrību biedriem dalīsies Evelina Šilinytė, Lietuvas Arodbiedrību konfederācijas (LPSK) juriste. Ronald Janssen, OECD Arodbiedrību Konsultāciju komitejas (TUAC) tautsaimniecības politikas konsultants, sniegs prezentāciju par koplīgumu maksu.

Foruma otrajā daļā eksperti diskutēs par koplīgumu pārrunu brīvību publiskajā un privātajā sektorā. Par koplīgumu pārrunu priekšrocībām no darba devēju perspektīvas uzstāsies Andris Alksnis, LDDK eksperts Darba likuma jautājumos. Par tēmu “Koplīgumu pārrunu autonomija” prezentāciju sniegs Nataļja Preisa, LBAS Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperte. Savukārt par koplīgumu pārrunām publiskajā sektorā informēs Kaspars Rācenājs, LBAS jurists, darba tiesību konsultants.

LBAS darba tiesību foruma trešā tēma būs “Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) un darba tiesības”. Par VDAR ietekmi uz darba attiecībām pastāstīs Andis Burkevics, ZAB Sorainen vecākais jurists. Savukārt par VDAR piemērošanu arodbiedrību darbā informēs Gita Oškāja, zvērināta advokāte, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības juriste. Par VDAR un arodbiedrību tiesībām savu skatījumu video ziņojumā sniegs arī Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC).

Forumā piedalīsies LBAS vadība, LBAS eksperti un LBAS dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.