Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 3. līdz 7. decembrim

3. decembris, 2018

2.-7.12. Kopenhāgenā - Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) 4. Pasaules kongress "Vairot darbinieku spēku - mainīt noteikumus!". Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un Lauksaimniecībs un pārtikas nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja L. Ābola.

3.-5.12. Vīnē - ESF komitejā piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

3.-4.12. Briselē - trīspusējā Eiropas Komisijas Arodapmācību padomdevēju komiteja, piedalās - L. Romele.

3., 4., 5.12. Varšavā - EESK un Eiropas komisijas misija par pamattiesību un tiesiskuma ievērošanu Polijā. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

4.12. plkst. 9.00 LBAS un LDDK vadību tikšanās ar politisko partiju KPV LV.

4.12. plkst. 10.00 Saeimā - Sociālo un darba lietu komisijā par grozījumiem Darba likumā piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins un LBAS juristi.

4.12. plkst. 10.00 Saeimā - Juridiskās komisijas sēdē piedalās LBAS pārstāvji.

5.12. plkst. 15.00 LBAS telpās - profesijas standarta „Zobārsta asistents” izstrādes papildu tikšanās ESF projekta 8.5.2.0/16/I/001 ietvaros. Piedalās LBAS piesaistītie eksperti.

5.12. plkst. 10.00 LBAS profesionālās kvalifikācijas prasību "Pasažieru pārvadātāju loģistikas darbinieks" izstrādes darba grupas sanāksme, piedalās - L.Romele.

6.12. plkst. 14.00 Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībā - profesijas standarta "Sliežu ceļu brigadieris" izstrādes darba grupas sanāksme, piedalās - L.Romele.

6.12. plkst. 10.00 LDDK - starptautiska konference "Nozaru koplīgumi un nozaru konkurētspēja - sociālo partneru organizāciju pieredze  Eiropā", piedalās LBAS vadība un LBAS eksperti.

6.12. plkst. 14.00 Rīgas Teikas vidusskolā - Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde, piedalās - L. Romele.

7.12. plkst. 9.30 LBAS telpās - profesionālās kvalifikācijas prasību “Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents” izstrādes 1. darba seminārs ESF projekta 8.5.2.0/16/I/001 ietvaros. Piedalās LBAS piesaistītie eksperti.

7.12. plkst. 9.00 Valsts kancelejā - ikmēneša uzraudzības sanāksme par Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes pārraudzībā esošajiem projektiem, piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

7.12. plkst. 10.00 Saeimā - LIZDA organizētajā konferencē "Atbalsta sistēma pedagogiem: sociālais dialogs izglītības politikas kontekstā" piedalās LBAS arodbiedrību darba koordinatore A. Placāne.