Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 17. līdz 21. decembrim

17. decembris, 2018

17.12. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā - profesijas standarta "Komercpilots" izstrādes darba grupas sanāksme, piedalās - LBAS piesaistītie eksperti.

17.12. plkst. 13.00 LBAS Dzimumu līdztiesības padomes sēde.

17.12. Konventa sētā - seminārs par Vadlīnijām vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanai, piedalās - LBAS speciālisti.

18.12. plkst. 10.00  Saeimā - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē par Valsts dienesta likumu piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS jurists K. Rācenājs.

18.12. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā - profesionālās kvalifikācijas prasību "Pasažieru pārvadājumu loģistikas darbinieks" izstrādes darba grupas sanāksme, piedalās - LBAS piesaistītie eksperti.

18.12. viesnīcā "Bergs" - darbseminārs "Profesionālās izglītības (darba vidē balstītu mācību) struktūru kapacitātes stiprināšana un kvalitātes nodrošināšana Latvijā", piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L. Romele.

18.12. plkst. 14.00 LBAS - ESF projekta "LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” koordinatoru sanāksme.

18., 19.12. Briselē - Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) izpildkomitejā piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

18., 19., 20.12. Briselē - EESK SOC, REX, ECO sanāksmēs piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa. 

20.12. Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībā - profesijas standarta "Sliežu ceļu brigadieris" izstrādes darba grupas sanāksme, piedalās - LBAS piesaistītie eksperti.

20.12. plkst. 10.00 intervija Latvijas radio 4, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

20.12. plkst. 12.00 Valsts policijā - ikgadējā arodbiedrību tikšanās ar Valsts policijas priekšnieku I. Ķuzi, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

21.12. plkst. 12.00 LDDK telpās - NTSP pušu tikšanās. Piedalās LBAS vadība un deleģētie dalīborganizāciju pārstāvji.