Aptaujas

Jautājums: Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?


1 - 2 dienas 15%
3 - 5 dienas 10%
Vairāk par 5 dienām 25%
Apmācības netiek organizētas 50%
Kopā balsojuši: 20