Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

PROFS 2018

Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)


 * KONKURSS PROFS 2018

     * KONKURSA PROFS 2018 NOLIKUMS

     * PIETEIKUMA ANKETA

     * UZAICINĀJUMA VĒSTULE PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

AVOTI DARBA TIESĪBU APGUVEI:

* "Vienkārši par Darba likumu", K. Rācenājs, N. Mickeviča;

* PROFS. Darba tiesības un darba aizsardzība. Kas jāzina topošajam darbiniekam;

* "Darba likums ar komentāriem", 2010. gads;

* "Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās", 2012. gads;

* "Darba strīdu izskatīšana un prasības pieteikumu sagatavošana", 2013. gads;

* "Darba un atpūtas laika uzskaite un apmaksa", 2013. gads;

* www.darbatiesibas.lv

* www.lvportals.lv

AVOTI DARBA AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMU APGUVEI

* Šeit varat iepazīties ar plašu klāstu publikāciju par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem. Te atradīsiet gan nopietnu literatūru, kas palīdzēs padziļināt pat darba aizsardzības speciālista zināšanas, gan vienkāršus informatīvi-skaidrojošos materiālus, ko var izmantot apmācībā un informēšanā par darba drošību.

* Šeit uzskaitīti paši svarīgākie darba aizsardzības tiesību akti.

  *  Izglītojošā aktivitāte darba tiesībās un darba aizsardzībā LBAS konkursa PROFS 2018  dalībniekiem 20.09.2018. (foto galerija)