LBAS logo

  • LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBAS 9. KONGRESS 2021. GADA 3. DECEMBRĪ

Jaunumi Visi jaunumi »

LBAS: Ministrijas iestājas pret Valdības deklarāciju, atbalstot  darba devēju iniciatīvu būtiski samazināt darba nespējas lapu apmaksu
Trešdien, 3. jūlijā, plkst. 12.00 Ekonomikas ministrijā notiks Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes (KITSA) sanāksme, kurā turpināsies diskusijas par darba nespējas lapu regulējumu un to administrēšanu. Šobrīd spēkā esošie likumi paredz, ka pirmo darbnespējas dienu neapmaksā, 2. līdz 3. darbnespējas dienu darba devējs apmaksā 75% un 4. līdz 9.... Lasīt vairāk
Ekonomikas ministrija konsolidē pieaugušo izglītības pārvaldes institūcijas
27. jūnijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) piedalījās Cilvēkkapitāla attīstības padomes sanāksmē padomdevēja statusā. Kā pirmais jautājums tika skatīta Google prezentācija par mākslīgo intelektu. Google pārstāvis dalījās ar informāciju par jaunākajiem Google apmācību kursiem tādiem kā “Uz datiem balstītu lēmuma pieņemšana”, “Individuālā un biznesa kiberdrošība”, “Mākslīgā intelekta pielietošana mārketingā” utt.... Lasīt vairāk
LBAS: Valsts drošība ir arī nodarbināto labklājība
Šodien Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir nosūtījusi vēstuli Ministru Kabinetam, Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Labklājības ministrijai par priekšlikumiem prioritātēm likumprojektā “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam”. Vēstulē LBAS uzsver, ka jau ilgstoši nav pārskatīta darbaspēka nodokļu politika, tā rezultātā veicinot efektīvo... Lasīt vairāk
Senāta spriedumi darba tiesībās 2024. gadā (2)
Ne gluži darba strīda lieta, bet lieta, kurā Senāts sniedz Darba likumā lietoto jēdzienu nozīmi. Šo spriedumu būtiski izlasīt ikvienam, kuram ir auto, kas tiek novietots maksas autostāvvietās. Tātad, arī darbiniekiem, kuri veicot darba pienākumus pārvietojas ar auto. Senāta Civillietu departamenta 23.11.2023. spriedums lietā Nr. SKC-77/2023 (C68291820) Lietas faktiskie apstākļi... Lasīt vairāk
Situācija ir kritiska, profesionālajai izglītībai steidzami nepieciešams papildu finansējums
Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēdē 2024.gada 12.jūnijā, diskutēja  par Eiropas Savienības Struktūrfondu projekta 4.2.2.9. par profesionālās izglītības pievilcības veicināšana, t.i., 2.kārtas pasākums par prasmju konkursa “Skills Latvia” organizēšanu. Prasmju konkurss katru gadu paliek arvien populārāks, kur jaunieši sacenšas ar profesionālās izglītības ceļā iegūtajām prasmēm. Neskatoties uz... Lasīt vairāk
Sperts būtisks solis darba drošības un veselības aizsardzības prakses pilnveidošanā mežsaimniecībā
Starptautiskā Darba organizācija (SDO jeb International Labour Organisation – ILO) 13.-17. maijā Ženēvā rīkoja trīspusēju ekspertu sanāksmi ar mērķi atjaunot un pilnveidot 1998. gada SDO Darba drošības un veselības aizsardzības prakses kodeksu mežsaimnieciskajā darbā. Trīspusējās sarunās izdiskutētie un apstiprinātie priekšlikumi būs par pamatu jaunajai dokumenta redakcijai, kas, visticamāk, gala versijā... Lasīt vairāk
Senāta spriedumi darba tiesībās 2024. gadā (1)
Vai darbinieka atteikšanās no tiesas procesā piedāvāta jauna darba līguma noslēgšanas nozīmē, ka tiek zaudētas tiesības uz atlīdzību par darba piespiedu kavējuma laiku? Vai darbiniekam ir pienākums akceptēt sev neizdevīgu tiesisko situāciju, ja tās cēlonis ir darba devēja prettiesiskā rīcība? Senāta Civillietu departamenta 20.12.2023. spriedums lietā Nr. SKC-1032/2023 (C69169023) Lietas... Lasīt vairāk
LBAS: Minimālajai algai  ir jāaug vienlaikus ar neapliekamā minimuma un vidējās darba samaksas  pieaugumu
11. jūnijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sniedza atzinumu par tiesību akta projektu “Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība”. Savukārt 12. un 14. jūnijā Finanšu ministrijā notiks diskusija par potenciālajām nodokļu politikas izmaiņām. Tādēļ 10. jūnijā par nodokļu politikas un darba samaksas jautājumiem diskutēja LBAS Tautsaimniecības padome. Centrālās... Lasīt vairāk
ETUC: Balsojiet, lai citi neizlemj jūsu vietā!
Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā notiek 8. jūnijā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tajās piedalītos visi strādājošie cilvēki. Lai gan darba ņēmēji, bezdarbnieki un pensionāri visbiežāk par prioritātēm uzskata nabadzības novēršanu, sabiedrisko pakalpojumu un darbavietu pieejamību, viņi mazāk nekā citas sociālekonomiskās grupas piedalās vēlēšanās. Nesen Eiropas Parlamenta veiktā aptauja liecina, ka cīņa... Lasīt vairāk
LBAS: Pārāk daudzi nesagaida pensionēšanos
2023. gadā ir miruši vairāk nekā 5000 2. līmeņa pensiju līmeņa dalībnieku, nesasniedzot pensionēšanās vecumu, - tādi dati  tika sniegti 2024. gada 29. maija Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Sociālās apdrošināšanas apakšpadomes (turpmāk – SDA) sanāksmē. Turklāt tikai 34% no šiem cilvēkiem bija izdarījuši izvēli, - kas mantos viņu veiktos uzkrājumus.... Lasīt vairāk
Stažēšanās direktīva un Padomes ieteikums par pastiprinātu stažēšanās kvalitātes ietvaru
2024. gada 20. martā Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija) publicēja divus priekšlikumus, kuru mērķis ir uzlabot stažēšanās kvalitāti: priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par stažieru darba nosacījumu uzlabošanu un īstenošanu un cīņu pret tādām pastāvīgām darba attiecībām, kas noformētas kā stažēšanās (stažēšanās direktīva); priekšlikumu Padomes ieteikumam par pastiprinātu stažēšanās kvalitātes ietvaru... Lasīt vairāk
Senāta spriedumi darba tiesībās 2023. gadā (12. turpinājums)
I Vai darba devējs drīkst vienpusēji atsaukt darba līguma uzteikumu situācijā, kad tas ir pārkāpis darba līguma uzteikuma procedūru un darbinieks ceļ prasību tiesā, lai uzteikumu atzītu par spēkā neesošu? Vai darba līguma uzteikuma atsaukumam piemēro tādu pašu Darba likuma 112.1pantā noteikto kārtību kā darba līguma uzteikuma paziņošanai? Senāta Civillietu... Lasīt vairāk
Visi jaunumi »

LBAS Vēstis

Kalendārs

« jūlijs 2024 » loading...
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Darba tirgus rādītāji

Sociālā drošība

Organizēšanās

Grāmatas

LAKS

Koplīgumi

Šeit vienkopus ir apkopota informācija par darba koplīgumiem Latvijā.