LBAS logo

  • LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBAS 9. KONGRESS 2021. GADA 3. DECEMBRĪ

Jaunumi Visi jaunumi »

Ekonomikas ministrija kopā ar sociālajiem un sadarbības partneriem monitorēs pieaugušo izglītības datus
10. aprīlī notika Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, kurā pēc vienlīdzīgiem paritātes principiem piedalījās darba devēju, darba ņēmēju un valsts puses pārstāvji. Izglītības un zinātnes ministrija prezentēja tiesību aktus, kuros ir nepieciešams veikt izmaiņas. Latvijas Darba devēju konfederācija vērsa uzmanību, ka ir nepieciešams precizēt nozaru ekspertu... Lasīt vairāk
Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltīta LBAS konference
2024. gada 23.aprīlī notiks Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltīta Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) konference. Konference notiks attālināti ZOOM platformā. Sākums plkst.10:00. Konferencē piedalīsies Labklājības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Darba vides un veselības institūta, SIA Cemex, SIA FN Serviss, SIA Grif, Misijas nulle, Veselības inspekcijas, ETUC... Lasīt vairāk
Sveiciens Lieldienās!
Darbnespējas dienu skaits samazinās, bet pieaug arodslimību skaits
2024. gada 26. martā LBAS organizēja vebināru par veselību raksturojošiem rādītājiem, t.sk., par darbnespējas lapām. Nacionālā veselības dienesta pārstāve dalījās ar informāciju par darbnespējas lapām no e-veselības portāla. Slēgto darba nespējas lapu skaits 2023. gadā ir atgriezies 2021. gada līmenī, kad 2022. gadā bija novērojams darba nespēju lapu pieaugums. Pieaugums... Lasīt vairāk
Pieaug pieaugušo dalība mācībās
Lai arī pieaugušo līdzdalība mācībās joprojām atpaliek no vidējā Eiropas Savienībā (ES), Latvija uzrāda stabilu pieaugumu un tuvošanos vidējam ES līmenim. Tagad jau katrs desmitais pieaugušais piedalās mācībās un salīdzinājumā ar 2014.gadu, pieaugušo īpatsvars, kuri piedalās mācībās, 2022.gadā ir dubultojies. Avots: Eurostat Tradicionāli visvairāk mācībās iesaistās pieaugušie ar augstāko izglītību... Lasīt vairāk
LBAS stāsta par arodbiedrību ieguvumiem no Latvijas dalības Eiropas Savienībā
2024. gada 22. martā Ārlietu ministrijā norisinājās konference “20 gadi Latvijas dalībai ES un NATO”. Konferences mērķis bija atskatīties uz šo gadu būtiskākajiem notikumiem Eiropas Savienības un NATO ietvaros, analizētu to ietekmi uz Latviju, kā arī celt redzamību par Latvijas dalības Eiropas Savienībā un NATO nozīmi un ieguvumiem dažādās jomās... Lasīt vairāk
ETUC paziņojums par Somijas valdības reformām dzimumu līdztiesības jomā un sieviešu stāvokli darba tirgū
Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Sieviešu komiteja un tās dalīborganizācijas ar šo paziņojumu pauž stingru nosodījumu un dziļu nožēlu par nopietnu sieviešu tiesību pasliktināšanos Somijā. Plānotās reformas darba likumdošanā vājina sieviešu pozīciju darba tirgū un darba pārrunu spēku par darba atalgojuma palielinājumu darba koplīgumos. Somijas premjerministrs Petteri Orpo valdības programmā paredz... Lasīt vairāk
Pieņemta ES direktīva par darbu digitālajās platformās
Platformu darbs ir jauns veids, kā saskaņot algota darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu. Jaunie noteikumi attiektos uz gadījumiem, kad platformu darba ņēmēji tiek nepareizi klasificēti, un atvieglotu veidu, kā šādus darba ņēmējus pārklasificēt par darbiniekiem, tādējādi nodrošinot vieglāku piekļuvi viņu kā darba ņēmēju tiesībām saskaņā ar ES tiesību aktiem. Vairāk:  https://www.consilium.europa.eu/lv/policies/platform-work-eu/... Lasīt vairāk
LBAS padome pieņem striktu lēmumu
Šodien LBAS padome, apspriežot izmaiņas darbnespējas lapu apmaksas kārtībā, pieņēma lēmumu - prasīt noraidīt un nevirzīt tālākai diskusijai priekšlikumus grozījumiem tiesību aktos, kas samazina darba ņēmējiem apmaksājamo darbnespējas dienu skaitu un apmēru. Ja priekšlikumi grozījumiem tiks virzīti, tad sasaukt LBAS ārkārtas Padomes sēdi un lemt par turpmāko LBAS rīcību.
SDO panāk vienošanos par to, ko nozīmē alga, kas nodrošina cienīgu dzīves kvalitāti (living wage)
Starptautiskā darba organizācija (SDO) panākusi vienošanos jautājumā par algām, kas nodrošina cienīgu dzīves kvalitāti (living wage). Miljoniem strādnieku visā pasaulē – gan formālajā, gan neformālajā ekonomikā – joprojām saņem ļoti zemas algas salīdzinājumā ar dzīves dārdzību un dzīvo nabadzībā. Šie darbinieki un viņu ģimenes nevar atļauties saviem bērniem nodrošināt veselīgu... Lasīt vairāk
Senāta spriedumi darba tiesībās 2023. gadā (10)
I Senāta Administratīvo lietu departamenta 20.03.2023. spriedums lietā Nr. SKA-86/2023 (A420202917) Lietas faktiskie apstākļi Valsts ieņēmumu dienests (VID) uzlika par pienākumu SIA maksāt darbaspēka nodokļus, līdz ar to strīds faktiski bija par to vai ir darba tiesiskās attiecības. Apgabaltiesa konstatēja, ka SIA (Pieteicēja) darbojas vairāku savstarpēji saistītu uzņēmumu grupā. Ar... Lasīt vairāk
Eiropas Savienība tikai 4 gadu laikā zaudējusi gandrīz miljonu darbavietu ražošanā
Arvien straujāko Eiropas deindustrializāciju rāda jauni arodbiedrību pētījumi, kas atklāj, ka pēdējo četru gadu laikā ir zaudēts gandrīz miljons darbavietu ražošanā. Eiropas Arodbiedrību institūta veiktā Eurostat datu analīze atklāja, ka kopš 2019. gada trešā ceturkšņa apstrādes rūpniecībā nodarbināto skaits ir samazinājies par 853 000. Visvairāk darbavietu tika zaudētas Polijā (-278 000),... Lasīt vairāk
Visi jaunumi »

LBAS Vēstis

Kalendārs

« aprīlis 2024 » loading...
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Darba tirgus rādītāji

Sociālā drošība

Organizēšanās

Grāmatas

LAKS

Koplīgumi

Šeit vienkopus ir apkopota informācija par darba koplīgumiem Latvijā.