LBAS logo
  • LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBAS 8. KONGRESS 2.12.2016.

Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Apskatīt rezultātus

Loading ... Loading ...

Aptauju arhīvs

LBAS Twitter

📢 Trade unions & employers must be involved in drawing up national recovery plans
ETUC message to @PaoloGentiloni & @EU_Social today in webinar on #RFF & #SURE
#COVID19 #PeoplesRecovery
@VisentiniLuca @EstherLynchs @liina_carr

🗣️.@EstherLynchs : "Comparing the pay of women & men in the manufacturing sector shows clearly how women are paid less even when their jobs require the same levels of skill and physical effort as those of men”
#MindTheGap #EqualPay #PayTransparencyNow 👇
https://www.etuc.org/en/pressrelease/women-paid-eu800-less-men-same-work

Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" ietvaros @darbadeveji un @arodbiedribas sniedz bezmaksas konsultācijas gan darba devējiem, gan darbiniekiem. Vairāk informācijas: https://www.vdi.gov.lv/lv/projekts/darba-drosibas-normativo-aktu-praktiskas-ieviesanas-un-uzraudzibas-pilnveidosana?fbclid=IwAR2ZYMdOmoROJUYEShnoagbMPuO4Otd-Y4KUSl3x7NrBAQ2m4hZNY_TYzwk

Jaunumi Visi jaunumi »

Darbinieku norīkošana: kādus jaunus darba devēja pienākumus paredz Darba likuma grozījumi
2020.gada 21.decembrī likumdevējs pieņēma ilgi gaidītos grozījumus Darba likumā (grozījumi),[1] kas stājas spēkā 2021. gada 5. janvārī. Grozījumi ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/957 (2018. gada 28. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (Direktīva (ES) 2018/957)[2] normas. Iemesls  “vecās” direktīvas  96/71/EK pārskatīšanai... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 25. līdz 29.janvārim
Starptautiskais bērnu darba izskaušanas gads: Jauns sociālais līgums ir izšķirošs, lai izbeigtu bērnu ekspluatāciju
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) 2021. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko bērnu darba izskaušanas gadu. Starptautiskā arodbiedrību konfederācija (ITUC) uzskata, ka pienācīgas darba vietas pieaugušajiem, darba ņēmēju tiesību pilnīga ievērošana, vispārēja sociālā aizsardzība un bezmaksas, kvalitatīva visu bērnu izglītība ir atslēga, lai panāktu bērnu darba izskaušanu un sasniegtu ANO Ilgtspējīgas attīstības... Lasīt vairāk
Sievietes par to pašu darbu saņem par 800 eiro mazāk nekā vīrieši
Sievietes, kuru darbs prasa tādu pašu prasmju līmeni, izglītību un fizisko piepūli kā vīriešu darbs, joprojām saņem mazāku atalgojumu, neskatoties uz vairāk nekā 45 gadus senajiem ES tiesību aktiem par vienādu atalgojumu. Salīdzinot algas ražošanas nozarē, tika konstatēts, ka sievietēm, kuras ražo t.s. “baltās preces” -  mājsaimniecības tehniku, tiek maksāts... Lasīt vairāk
Nedēļas aktualitātes no 18. līdz 22. janvārim
ETUC aktuālā informācija saistībā ar Covid-19
Būtiskākais par bezdarbu Latvijā COVID-19 pandēmijas laikā
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem bezdarbs Latvijā strauji pieauga vasaras mēnešos, taču rudens sezonā bija novērojama bezdarba samazināšanās līdz pat novembrim, kad valdība izsludināja ārkārtas situāciju valstī. Tradicionāli iepriekšējos gados tieši vasaras mēnešos bezdarba līmenis ir bijis nedaudz mazāks nekā attiecīgā gada sākumā, kas saistīts ar vasaras darbiem. taču... Lasīt vairāk
Jaunākais regulējumā Covid-19 pandēmijas laikā
Jaunākais regulējumā Covid-19 pandēmijas laikā
Pētījums “Darba un privātās dzīves līdzsvarošanas praktiskie risinājumi”
Latvijas Brīvo arobdiedrību savienība projekta “Balance for all – B4A” (“Līdzsvars visiem – B4A”) ir izdevusi pētījumu “Darba un privātās dzīves līdzsvarošanas praktiskie risinājumi”. Pētījuma autore ir Oksana Žabko, taču pētījuma satura izstrādē piedalījās arī LBAS dalīborganizācijas un Dzimumu līdztiesības padome, daloties ar darba koplīgumu labās prakses piemēriem uzņēmumos. Pētījumā ir... Lasīt vairāk

LBAS Vēstis

Sociālā drošība

LAKS

Grāmatas

Ieteikumi arodbiedrībām

Koplīgumi

Šeit vienkopus ir apkopota informācija par darba koplīgumiem Latvijā.