LBAS logo

Darbības virzieni

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) strādā šādos darbības virzienos: darba drošība, darba tiesības, dzimumu līdztiesības jautājumi, Eiropas semestris, izglītība, jaunieši, nodarbinātība, nozaru ekspertu padomes, sociālie jautājumi, starptautiskā darbība, tautsaimniecība.