LBAS logo

Mācību kursi

Informācija par LBAS Mācību centra

DARBA AIZSARDZĪBAS kursiem

Sociālā dialoga darba aizsardzības (DA) jomā nodrošinājumam, uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas uzraudzībai, izšķiroša nozīme ir arodaktīva zināšanām DA jautājumos, ko var iegūt licencētos apmācības kursos.

Darbinieku ievēlēto darba aizsardzības uzticības personu apmācības nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas «Darba aizsardzības likuma» 14.pants un Ministru kabineta noteikumi Nr.749 «Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos».

LBAS ir noformējis Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licenci Nr. P-7944 «Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma» kursu organizācijai.

LBAS Mācību centrs organizē 40 stundu programmas teorētiskās daļas tālmācības DA kursus darbinieku uzticības personām.

Arodbiedrības biedriem kursi ir bezmaksas.

Lai piedalītos DA tālmācības kursos, kursantam jābūt datoram, interneta pieslēgumam un e-pasta adresei.

Pieteikšanās kārtība:

1. izkopējiet, aizpildiet un atsūtiet Dalībnieka anketu.

2. Pēc reģistrācijas Jums tiks piešķirts lietotāja vārds un parole, lai piekļūtu DA kursa mācību e-videi.

Pieteikties pie DA kursu vadītāja Ziedoņa Antapsona,
(e-pasts: ziedonis.antapsons@lbas.lv).