LBAS logo

Jaunieši arodbiedrībās

MATIJS BABRIS

20 gadus jauns, apmēram 1,90m garš jaunietis ar mākslinieka piesitienu, ar savu individuālu redzējumu un pasaules uztveri, un saules mīlētu sejas izteiksmi. Kreatīvs, mērķtiecīgs, komunikabls, ar daudzpusējām interesēm (alpīnisms, literatūra, paukošana, ziemas peldēšana, klavierspēle, loka šaušana u.c.), attīstīta atbildības sajūta, labas oratora prasmes, zinātkāre, veselīga dzīves stila piekritējs.

Matijs Babris ir students, kurš no 2013.gada septembra uzsācis studijas Rīgas Tehniskajā universitātē Arhitektūras un pilsētplanošanas fakultātē. Absolvējis Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolu kā arhitektūras tehniķis. RCK ieguvis pieredzi darbā ar jauniešiem aktīvi darbojoties skolas pašpārvaldē un rīkojot netradicionālus pasākumus un sarīkojumus, piemēram “Mācību nakts RCK” vai skolas komandas dalība Stipro skrējienā Cinevillā, kā arī regulāri ņemot dalību izglītojošos semināros un konferencēs par būvniecības nozarē aktuālām tēmām (energoefektivitāte, efektīva pilsētplānošana, moderno materiālu sniegtās iespējas u.tml.).

Matija misija – kvalitatīva Latvijas būvniecība – kreatīvu un kvalitatīvu arhitektūru var realizēt tikai izglītoti, radoši un motivēti celtnieki.

Puisis darbojas Latvijas Celtnieku arodbiedrībā no 2012.gada maija. O…un mēs-LCA esam ļoti priecīgi, ka mums ir Matijs, kurš aktīvi iesaistījies LCA Jauniešu padomes PILONS darbā, pārstāv arī LCA Dzimumu līdztiesības un jauniešu darba komisiju. No 2012.gada septembra LCA deleģējusi Matiju arī darbam Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības jauniešu padomē. Jaunietis ieguvis arī LBAS organizēto kursu „Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā nodarbināto pārstāvjiem un uzticības personām” apliecību.

Matijs ar savu aizrautību un degsmi ir iesaistījis ne vienu vien jaunieti Latvijas Celtnieku arodbiedrībā un tās rīkotajās aktivitātēs.

Latvijas Celtnieku arodbiedrības aktivitātēs Matijs ņēmis pilnvērtīgu dalību:

 • braucieni uz būvniecības nozares profesionālās izglītības iestādēm, lai popularizētu arodbiedrību, arodbiedrību jauniešu darbu, un informētu par jauniešu iespējām un tiesībām būvniecības nozarē (Saldus profesionālā vidusskola, PIKC Liepājas Valsts tehnikums, Rīgas Celtniecības koledža);
 • Kopā ar citiem PILONS jauniešiem izstrādājis, iesniedzis un saņēmis finansējumu no Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras projekta „Jauno būvnieku tīkls” īstenošanai;
 • Piedalījies un savu palīdzību sniedzis arī LCA Kongresa organizēšanā. Kongresā delegātiem un viesiem sniedzis atskaiti par Jaunatnes padomes PILONS darbību;
 • Uzstājies konferencē „Darba aizsardzība būvniecībā ciienīga darba pamats” ar tēmu „Darba aizsardzība mācību procesā un kvalifikācijas prakses laikā”;
 • Apmeklējis praktiski visas jauniešu padomes sanāksmes;
 • Piedalījies LCA un PILONS drukas materiālu vizuālā izpildījuma izstrādē;
 • Piedalījies LBAS sporta spēlēs 2013. gadā, izstrādāja dekorācijas komandas priekšnesumam;
 • 2013.gada februārī Briselē piedalījies Sociālā dialoga komitejas darba grupā Profesionālā izglītība starp Eiropas būvniecības nozares sociālajiem partneriem (EFBWW un FIEC), pārstāvot LCA;
 • Piedalījies video materiāla izstrādē par darba aizsardzību LCA projekta ietvaros;
 • Apmeklējis un organizējis ekskursijas jauniešiem uz būvmateriālu ražotnēm, piemēram, Kolle Beton SIA.
 • Radījis elektronisko platformu Pilons jauniešu komunikācijai.

Informāciju sagatavoja Latvijas Celtnieku arodbiedrība.


MARINA FREIJA

Marina Freija strādā AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģionā par tehniskās informācijas tehniķi Klientu līgumu funkcijā. Viņa aktīvi darbojas LAB „Enerģija” Ziemeļaustrumu reģiona (ZAR) arodorganizācijā, kur veic arodkomitejas sekretāres pienākumus un vada savas struktūrvienības arodgrupu, konsultējot arodbiedrības biedrus par darba tiesību jautājumiem.

ZAR arodorganizācijā ir aptuveni 315 biedru, kas ir aptuveni 80 % no visiem ZAR darbiniekiem. Marina LBAS jauniešu padomes rīkotajos pasākumos iesaistījās tikai šā gada pavasarī, taču viņa turpina aktīvi darboties gan sociālajos tīklos daloties ar aktuālo informāciju, gan izsakot savu viedokli par dažādām ar arodbiedrības darbu saistītām tēmā.

Marinas lielākā dzīves mīlestība ir viņas ģimene- vīrs Gints un bērni Ričards un Diāna, taču lielu daļu brīvā laika aizņem sports, bez kā nu jau pāris gadus Marina vairs nespēj iedomāties savu dzīvi. Pie kam sporta veids, kurš nebūt nav raksturīgs sievietei- svaru stieņa spiešana guļus. Marina ar labiem panākumiem un iegūtām godalgotām vietām ir startējusi arī dažādās sacensībā. Marina ir izvirzīta „Pļaviņu novada sporta laureāts-2013” balvai sieviešu kategorijā. Marinai ir arī sievišķīgas aizraušanās-darbošanās dārzā un Latvijas skaistāko vietu apceļošana.

Marina ir iemācījusies neapjukt sarežģītās situācijās, vienmēr saglabāt vēsu prātu un rast risinājumu sasāpējušām problēmām.

Un vēl, nespējam iedomāties Marinu bez viņas smaida, tas pavada viņu vienmēr, un uzlabo omu ikvienam, ar ko viņa tiekas.

Marina ar savu aktivitāti un dzīves uztveri ir pierādījusi cik daudz var izdarīt, vairot prieku sev un palīdzēt citiem, arī tad, ja diennaktī ir tikai 24 stundas.

Informāciju sagatavoja Arodbiedrība „Enerģija”.


LĪGA BAJĀRE

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izvirza Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Jauniešu padomes (JP) konkursam „Foršākais arodbiedrību jaunietis” LIZDA JP aktīvāko jauno skolotāju Līga Bajāre (23/05/79) no Pilrundāles vidusskolas Bērsteles filiāles. Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienībā Bērstele strādājošo skaits ir 13, arodboedrības biedru skaits 11, biedru skaits % veido 85%.

Līga ir piedalījusies Latvijas jauno pedagogu darba grūtību apzināšanā un iespējamo risinājumu izstrādē; pārstāvējusi LIZDA jauniešus un dalījusies pieredzē gan neskaitāmos vietējos pasākumos, gan starptautiskos sarīkojumos – Baltijas arodbiedrību jauniešu seminārā Pērnavā un forumā Šauļos; izrādījusi iniciatīvu un sniegusi priekšlikumus arodbiedrības darba kvalitātes uzlabošanā; u.c.

LIZDA ir pateicīga Līgai par aktīvu līdzdalību nozares jauno darbinieku kopīgo darba dzīves problēmu aktualizēšanā un iespējamo risinājumu piedāvāšanā arodbiedrībai.

Informāciju sagatavoja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA).


VERNERS AKIMOVS

VAS “Latvijas Valsts ceļi” arodbiedrībā ir 87 biedri. Aktīvi darbojas valde, it īpaši jaunieši. Piedalās LBAS dalīborganizāciju jauniešu apvienībā.

Verners ir viens no aktīvākajiem jauniešiem arodbiedrībā, kurš vienmēr būs gatavs cīnīties par katru kolēģi.

Aktīvi piedalījies Jauniešu nodarbinātības risinājumu izstrādē, kas būtiski ir palīdzējis diskusijās ar valsts institūcijām.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”arodbiedrībā organizējis dažāda veida pasākumus – atpūtas, mācības un kolēģu saliedēšanas seminārus. Vienmēr pievērsis uzmanību pie risku novērtēšanas plāna, lai tiktu veikti pasākumi strādājošo darba apstākļu uzlabošanai.

Protams liekāka dzīves vērtība Verneram ir viņa ģimene, kura dod viņam spēku aktīvi darboties ne tikai arodbiedrībā, bet arī citās aktivitātēs.

Informāciju sagatavoja Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienība.


REINIS ANAITIS

LAKRS nominē „Foršākais arodbiedrību jaunietis” REINI ANAITI, no uzņēmuma SIA “Reaton LTD” restorāna “Gastronome”.

Arodorganizācijā ir 11 arodbiedrības biedri no 18 darbiniekiem, t.i. 61% no visiem uzņēmuma darbiniekiem ir iestājušies arodbiedrībā.

Reinis ir galvenā kontaktpersona uzņēmuma arodorganizācijā. Viņš ir līdzšinējais līderis un pats arī koordinē un veicina arodorganizācijas darbību (gan tās paplašināšanos, gan informētību saistībā ar arodbiedrību aktivitātēm).

Reinis ir informēts un pārzina darba ņēmēju – darba devēju likumīgu un korektu sadarbību. Arodbiedrības biedri regulāri tiek informēti un izglītoti tiem saistošos jautājumos, organizējot grupas koordinācijas sapulces. Šajās tikšanās reizēs visi var brīvi izteikties, uzdot jautājumus un paust savu viedokli, tādējādi neļaujot samilzt problēmām darba iekšienē un laicīgi atrisināt visas nesaskaņas!

Jaunie uzņēmuma darbinieki tiek aicināti iestāties arodbiedrībā. Katru darbinieku, kas nav arodbiedrības biedrs, uzrunā individuāli un izskaidro arodorganizācijas nepieciešamību un lietderību, vēršot to uzmanību uz arodbiedrības esamību uzņēmumā.

Piemēram, viņa devums darba aizsardzībā un darba tiesībās; ieguldījums darba un ģimenes dzīves apvienošanā, darbinieku atpūtas organizēšanā;

Reinis un viņa arodbiedrības biedri aktīvi iesaistās LAKRS un LBAS rīkotajos pasākumos. Sekmīgi tika realizētas parakstu vākšanas kampaņas „Rokas nost no darba likuma” un Eiropas pilsoņu iniciatīva „Cilvēkam ir tiesības uz ūdeni”. Arodbiedrības biedri aktīvi iesaistās LAKRS organizētajos semināros, diskusijās un citos pasākumos. Reinis ir viens no tiem retajiem LAKRS jauniešiem, kurš nebaidās riskēt, uzņemties atbildību un iesaistīties jaunos piedzīvojumos. Viņš arī tika nominēts kā LAKRS pārstāvis starptautiskās organizācijas EFFAT Centrālā / Austrumeiropas reģiona pārstāvis restorānu nozarē. Ir piedalījies starptautiskos pasākumos un prezentējis gan Latviju, gan arodbiedrību LAKRS.

Šogad, saviem arodbiedrības biedriem, tiek plānos kopīgs Ziemassvētku pasākums.

Pirms kāda neilga laika, divas uzņēmuma darbinieces vērsās pie Reiņa pēc palīdzības: viņas novēroja un sajuta nevienlīdzīgu attieksmi no darba devēja puses, attiecībā pret citiem darbiniekiem. Sākumā šī problēma tika izdiskutēta starp arodbiedrības biedriem un tad Reinis vērsās pie darba devēja ar lūgumu novērst radušos situāciju un ievērot vienlīdzīgas attieksmes principu pret visiem uzņēmuma darbiniekiem. Sarunas bija veiksmīgas un jau nākamajā mēnesī darbinieces neizjuta nekādu nevienlīdzības diskomfortu atrodoties savā darba vietā.

Informāciju sagatavoja Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība „LAKRS”.