LBAS logo

Jauniešu padome

Tikai iesaistoties tu vari mainīt savu un citu dzīvi!

Ir īstais laiks!

Arodbiedrība ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kuru savu darba un sociālo tiesību un interešu aizstāvēšanai vari veidot tu un ikviens līdzīgi domājošais. Jaunieši ir sociāli aktīvākā un tajā pat laikā neaizsargātākā darbinieku grupa, jo bieži vien, nokļūstot reālajā darba tirgū, nejūtas tam gatavi un nav pietiekami informēti par savām tiesībām.

Kopā ar arodbiedrību pirmie soļi darba tirgū ir daudz vieglāki!

Esi informēts, esi aktīvs – zini savas tiesības!

Arodbiedrībai, tāpat kā citām nevalstiskajām organizācijām, ir jauniešu kustība. Iesaistoties arodbiedrību jauniešu kustībā tev ir iespēja iegūt noderīgu informāciju, satikt jauniešus ar līdzīgām problēmām un interesēm, kā arī interesanti pavadīt laiku.

Aizstāvēsim sevi kopā! Tu neesi viens!

Arodbiedrība ir tā, kas veido sarunu jeb sociālo dialogu ar darba devēju uzņēmumā vai iestādē. Arodbiedrība aizstāv tikai savas arodbiedrības biedrus. Arodbiedrība Tev nevar palīdzēt arī tad, ja pats nebūsi aktīvs un nestāstīsi savai arodbiedrībai, kas tevi neapmierina ikdienas darba dzīvē.

Kā kļūt par arodbiedrības biedru?

Ja uzņēmumā ir arodbiedrība, tev tikai jāvēršas uzņēmuma arodorganizācijā un jāaizpilda iesniegums. Ja uzņēmumā vēl nav izveidota arodorganizācija, raksti uz e-pasta adresi lbas@lbas.lv.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Jauniešu padome (turpmāk JP) izveidota 1997.gada 27.novembrī. Darbojas sabiedriskā kārtā. LBAS JP apvieno dalīborganizāciju deleģētos jauniešu pārstāvjus vecumā līdz 35 gadiem.

JP darbības MĒRĶIS – aizstāvēt un pārstāvēt jauniešu – arodbiedrības biedru kopīgās darba, ekonomiskās un sociālās tiesības un intereses gan darba vietās, gan valstiskās un starptautiskās institūcijās. aktivizēt to līdzdalību tiesiskas valsts un demokrātiskas sabiedrības veidošanā.

Tu neesi viens!

JP darbības UZDEVUMI:

 • veicināt jauniešu iesaistīšanos arodbiedrībās un jauniešu apvienību veidošanos LBAS dalīborganizācijās;
 • veicināt LBAS dalīborganizāciju jauniešu apvienību sadarbību kopīgo problēm;
 • apzināšanā un risināšanā;
 • veicināt LBAS Statūtu noteikto mērķu un uzdevumu, darbības programmu;
 • Kongresa, LBAS adomes un Valdes lēmumu īstenošanu;
 • sadarbībā ar LBAS, nozaru arodbiedrībām un profesionālajām arodapvienībām;
 • līdzdarboties LBAS jauniešu – arodbiedrības biedru izglītošanā.;
 • aktivizēt arodbiedrībās esošos jauniešus, palīdzēt viņiem apzināt arodbiedrīb;
 • darbības būtību un espējas, savu motivāciju būt arodbiedrības biedram;
 • sadarboties ar valsts un nevalstiskajām jauniešu organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
 • veidot pozitīvu arodbiedrību tēlu jauniešu vidū un popularizēt arodbiedrības sabiedrībā.

Seko līdzi LBAS Jauniešu padomes aktivitātēm

Facebook: LBAS Jaunieši / LBAS Youth

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
Jauniešu padomes adrese:

Bruņinieku iela 29/31
Rīga, LV – 1001

LBAS Jauniešu koordinators Mārtiņš Svirskis
e-pasts: martins.svirskis@lbas.lv

Tikai iesaistoties tu vari mainīt savu un citu dzīvi!