LBAS logo

Notikumi 2011.gads

Starptautiskā foruma jauniešu diena 2.11.2011.

„Arodbiedrība ir Tava iespēja-tiesību un drošības garants”

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) rīkoja  starptautiskā foruma jauniešu dienu „Arodbiedrība ir Tava iespēja – tiesību un drošības garants”, kas notika  2011. gada 2. novembrī, Rīgā, Tallink Hotel Riga.

Forums bija veltīts jautājumiem par jaunās darba ņēmēju paaudzes iesaistīšanos arodbiedrībās. Jaunieši diskutēja par iespējām, ko viņiem nodrošina dalība arodorganizācijās, kā arī runāja par šķēršļiem, kas kavē viņu pašu un vienaudžu aktīvāku iesaistīšanos arodbiedrību darbā. Foruma mērķis bija veicināt jauno darba ņēmēju izpratni par arodbiedrību lomu darba tiesību un darba drošības jautājumu risināšanā.

Starptautiskā foruma laikā notika LBAS Jauniešu padomes un dalīborganizāciju pārstāvju diskusija. Diskusijai sekoja „Ideju talka”, kuras laikā jaunieši paši radīja idejas jaunu cilvēku aktīvākai iesaistīšanai arodbiedrību darbā. Forumu apmeklēja arodbiedrību pārstāvji, vidusskolēni, studenti, jauniešu NVO pārstāvji un citi interesenti. Eiropas Savienības pieredzi, strādājot ar forumā aktualizētajiem jautājumiem, izklāstīja Eiropas Arodbiedrību konfederācijas Jauniešu komitejas pārstāvis no Vācijas.

Starptautiskais forums tika rīkots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros.