LBAS logo

Notikumi

Nākamā LBAS Jauniešu padomes sēde notiks š.g. aprīlī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā.

15. martā, LBAS jauniešu padomes sanāksme notika AS “Rīgas Siltums” SC “Imanta”.

Arodbiedrību jauniešiem par uzņēmuma darbību stāstīja Mareks Savickis (LAB “Enerģija”, arodorganizācija “Rīgas Siltums”).

Sanāksmē tika prezentēta informācija par Eiropas Arodbiedrību Konfederācijas (ETUC) Jauniešu komitejas darbību, LBAS Jauniešu padomes prioritātēm 2017. gadā. Viena no galvenajām priorītēm arodbiedrību, kuru jaunieši uzsvēra, ka ir jāizglīto jaunieši par arodbiedrībām nozarēs. Ir svarīgi stiprināt arodbiedrību lomu darba vietās, līdz ar to LBAS Jauniešu padome plāno 2017. gadā aktīvi strādās, lai popularizētu arodbiedrību lomu.

Sanāksmes noslēgumā LAB “Enerģija” valdes loceklis Aivis Dišlers prezentēja par LAB “Enerģija” darbību un pakalpojumiem.

LBAS Jauniešu padome ciemojas pie AS “Rīgas Siltums” arodorganizācijas.


“Arodbiedrību jaunietis – atslēga uz arodbiedrību spēka Eiropā”

Š.g. 6. – 9. martam LBAS jauniešu padomes pārstāvis Kārlis Bērziņš (Latvijas Meža Nozaru arodu biedrība) piedalās Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) organizētajā arodbiedrību jauniešu konferencē “Arodbiedrību jaunietis – atslēga uz arodbiedrību spēku Eiropā”, kura notiek Madridē (Spānijā).

Arodbiedrību jauniešu konferencē jaunie arodbiedrību līderi diskutē par virkni prioritātēm, kuras izstrādājusi ETUC Jauniešu komiteja. Konferences rezultāti sekmēs pieņemt attiecīgos lēmumus un stiprinās arodbiedrību jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Jāmin, ka arī ļoti svarīga ir pieredzes apmaiņa arodbiedrību darbā starp dažādām arodbiedrību konfederācijām: dzimumu līdztiesība, migrācijas jautājumi, sociālais dialogs tā loma, nodarbinātība. Arodbiedrību līderi gan diskusijās, gan darba grupās strādā pie rekomendācijām. Jaunieši strādā pie priekšlikumiem kā stiprināt jauno līderu līdzdalību arodbiedrību darbā.

Konferencē piedalās dažādi eksperti gan no mācību centra ILO, ETUC, ITC-ILO un ETUI, nacionālie centri.


Kā uzlabot un veicināt līdzdalību lēmuma pieņemšanas procesos jaunajiem darba ņēmējiem?

Š.g. 14. februārī, Polijas arodbiedrību aliansē (OPZZ), Varšavā (Polija), LBAS arodbiedrību jaunieši Anete Kice (Latvijas Meža nozaru arodbiedrība), Aksels Cirulis (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība LIZDA), Viesturs Balodis (Latvijas Celtnieku arodbiedrība) piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā. Diskusijās piedalījās dažādu valstu arodbiedrību pārstāvji, kuri stāstīja par arodbiedrību labo praksi jauniešu izglītošanā par darba tiesībām un darba drošību un arodbiedrību lomu.

Semināra aktivitātes notika Polijas arodbiedrību aliansē (OPZZ) projekta ietvaros.