LBAS logo

Nozaru ekspertu padomes

Saskaņā ar Profesionālās Izglītības likuma 12. pantu nozaru ekspertu padomju darbību koordinē Latvijas Darba devēju konfederācija (Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares ekspertu padomes darbību koordinē Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome). Nozaru ekspertu padomes veido nozaru nevalstisko organizāciju (t.sk.arodbiedrību) un publisko personu pārstāvji, kā arī citi nozares eksperti. Visa informācija par nozaru ekspertu padomēm ir pieejama šeit.