LBAS logo

Tautsaimniecība

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) mērķis – tās veidojošo dalīborganizāciju biedru interešu pārstāvība tautsaimniecības jomā, aktīvi sekojot līdzi Latvijas tautsaimniecībā notiekošajiem procesiem un līdzdarbojoties tautsaimniecības jautājumu risināšanā ar atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām un sadarbības partneriem.

LBAS visvairāk iesaistās tādu tautsaimniecības jautājumu risināšanā, kā:

  • darbinieku atalgojums;
  • bezdarbs un nodarbinātība;
  • valsts fiskālā politika (t.sk., nodokļu politika);
  • ēnu ekonomikas ierobežošanā.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, LBAS:

  • līdzdarbojas tautsaimniecības jomu skarošo MK noteikumu, likumprojektu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;
  • piedalās tautsaimniecības jautājumu izskatīšanā Tautsaimniecības padomē (TSP) un tās komitejās, Nacionālajā Trīspusējās sadarbības padomē (NTSP) un tās apakšpadomēs, Saeimas komisiju sēdēs, attiecīgajās darba grupās.

LBAS pārstāv savu biedru intereses, piedaloties arī nacionālo tautsaimniecības attīstības un investīciju programmu izstrādāšanā ar mērķi veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību un iedzīvotāju nodarbinātību visos valsts reģionos.

Mūsu sadarbības partneri tautsaimniecības jautājumu risināšanā:

  • Latvijas Darba devēju konfederācija
  • Latvijas Pašvaldību savienība
  • Nodarbinātības valsts aģentūra