LBAS logo

Piecu lielāko Ministru kabineta sociālo un sadarbības partneru – LBAS, LDDK, LTRK, LZA un LPS – Vienošanās memoranda parakstīšana 24.05.2022.