LBAS logo

RSU konferencē sekcijā “Arodbiedrību loma darba tiesisko problēmu risināšanā mūsdienās” 25.04.2019.