LBAS logo

Podkāsti

LBAS podkāstu sērijā “Vienkārši par sarežģīto” LBAS juristi – Nataļja Preisa un Kaspars Rācenājs sarunājas par koplīgumu – kā to noslēgt un kāpēc tas jādara.

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS podkāstu sērijā “Vienkārši par sarežģīto” LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns – par arodbiedrību prasībām un valsts budžetu

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS podkāstu sērijā “Vienkārši par sarežģīto” LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde sarunā ar Sanitu Birkenfeldi atklāj, kas ir LBAS un kāpēc  ir nepieciešams līdzdarboties arodbiedrībā.

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS eksperte Linda Romele LBAS podkāstu sērijā “Vienkārši par sarežģīto” informē par savu darbu Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Sieviešu komitejā un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK).

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS podkāstā “Vienkārši par sarežģīto” LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns informē par LBAS aktualitātēm.

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS podkāstu ciklā “Vienkārši par sarežģīto” LBAS Eiropas lietu eksperte Nataļja Preisa sarunā ar Sanitu Birkenfeldi atklāj arodbiedrību starptautiskās darbības nozīmi

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS podkāstu ciklā “Vienkārši par sarežģīto” LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns – par minimālās algas paaugstināšanu un prasībām politiķiem

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS podkāstu ciklā “Vienkārši par sarežģīto” – par aktuālajiem grozījumiem Darba likumā žurnālists Ansis Bogustovs sarunājas ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības juristu Kasparu Rācenāju.

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS podkāstā “Vienkārši par sarežģīto” – viss par atvaļinājumiem žurnālists Ansis Bogustovs sarunājas ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības juristu Kasparu Rācenāju.

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS podkāsts “Vienkārši par sarežģīto”. Žurnālists Ansis Bogustovs sarunājas ar Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju Inesi Lāčaunieci

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS podkāsts “Vienkārši par sarežģīto. Latvijas Meža nozares arodbiedrība”

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS podkāsts “Jaunieši arodbiedrībās. Vienkārši par sarežģīto”

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS podkāsts “8 punkti, kas jāņem vērā, ja darba devējs uzteic darba līgumu”

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS podkāsts “Nelaimes gadījums darbā. Vienkārši par sarežģīto”

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS podkāsts “Kas ir arodbiedrība un kāpēc tā ir vajadzīga? Vienkārši par sarežģīto”

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS podkāsts par Darba likuma grozījumiem, kas spēkā no 1.08.2021.

Audio ieraksts

Video ieraksts


LBAS podkāsts par darba tiesību aktualitātēm

LBAS jurists Kaspars Rācenājs informē par Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, par plānotajiem grozījumiem tajā u.c. aktualitātēm. Ieraksts veikts 2021.gada 28.oktobrī. Podkāsts tapis ar projekta “Cienīgs darbs – esi informēts par tiesībām un pienākumiem!” (Innovation Norway, Nr.2019/101870) atbalstu.

Audio ieraksts

Video ieraksts