LBAS logo

LAADA

Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodsavienība (LĀADA) ir izveidota un reģistrēta 1992.gada martā. LĀADA biedri ir medicīnas māsas, feldšeri (ārstu palīgi), laboranti, vecmātes, māsu palīgi – personas ar māsu skolas izglītību.

2002.gada novembrī LĀADA tika uzņemta Eiropas Brīvo arodbiedrību konfederācijas (Confédération Européenne des Syndicats Indépendants – CESI) sastāvā.

CIENĪJAMAIS KOLĒĢI!

Mūsu arodsavienība:

  • Pārstāv savu biedru intereses sarunās ar darba devējiem, gan kontrolējot individuālos darba līgumus un darba likumdošanas ievērošanu iestādēs, gan slēdzot Vispārējās vienošanās līgumus ar darba devēju apvienībām un LR Labklājības ministriju un LR Veselības ministriju.
  • Pārstāv savu biedru intereses valsts pārvaldes institūcijās, iesniedzot savus priekšlikumus Labklājības ministrijā, Veselības ministrijā un piedaloties darba devēju un darba ņēmēju padomēs.
  • Pārstāv savu biedru intereses tiesās.
  • Sniedz bezmaksas juridisku palīdzību saviem biedriem.
  • Savu biedru interesēs slēdz kolektīvos darba līgumus ar darba devējiem, kontrolē to izpildi.
  • Organizē savu biedru apmācību juridiskajos, ekonomiskajos, sociālajos jautājumos, rīkojot seminārus.

Atnāc! Piezvani! Raksti!

Vienmēr būsi gaidīts!

Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodsavienības adrese:

Vaļņu iela 32, 507.kab.,
Rīga, LV – 1050
Tālr./Fakss: 6 7225877
E-pasts: laadabirojs@gmail.com

LĀADA Priekšsēdētājas vietniece – Vija Lūse