LBAS logo

LIA

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība (LIA) izveidota 1999.gadā. Nozarē darbojas ķīmijas, naftas ķīmijas un vieglās rūpniecības un pārtikas rūpniecības nozaru uzņēmumu arodorganizācijas.

LIA šobrīd apvieno biedrus vairāk nekā 70 Latvijas uzņēmumos.

LIA ir brīvprātīga, juridiski neatkarīga un demokrātiska organizācija.

LIA priekšsēdētāja – Rita PFEIFERE

LIA ir viena no 19 nozaru arodbiedrībām, kas veido Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienību LBAS.

KO TEV VAR PIEDĀVĀT LIA?

Kvalificētu bezmaksas juridisko palīdzību darba attiecību jautājumos.

Zināšanas un patiesu informāciju sociālajos un darba tiesību jautājumos:

TĀPĒC

 • notiek semināri,
 • informācijas dienas,
 • tiek veidots informatīvais izdevums “LIA aktualitātes”,
 • LIA speciālisti piedalās radio un televīzijas raidījumos par arodbiedrības biedrus interesējošām tēmām.

LIA piedāvā:

Iespēju vēlēt un pašam tikt ievēlētam LIA struktūrās,

Iespēju jauniešiem darboties LIA Jauniešu padomē,

Metodisku un praktisku palīdzību koplīgumu slēgšanā.

LIA dalība starptautiskajās arodbiedrībās dod iespēju aizstāvēt multinacionālo uzņēmumu darbinieku intereses Latvijā.

Informācija par aktuāliem jautājumiem tiek piegādāta tieši darba vietās.

Arodbiedrības biedra rīcībā ir “Sociālās palīdzības fonds” un “Bezdarba apdrošināšanas fonds”.

Nozarē tiek veidots “Konfliktu fonds”.

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

LIA ir dalīborganizācija vairākās starptautiskās arodbiedrību organizācijās:

 • International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers’ Union (ICEM), kas rūpējas par mūsu nozarē ietilpstošām ķīmijas, naftas ķīmijas, farmācijas, gumijas u.c. nozarē strādājošo interesēm;
 • International Textile, Garment and Leather Workers’ Federation (ITGLWF) pārstāv arī mūsu nozarē ietilpstošo tekstilrūpniecības, šūšanas u.c. vieglās rūpniecības darbiniekus.
 • IUF – starptautiskā organizācija, kas apvieno pārtikas nozarē strādājošos.

LIA priekšsēdētāja Rita PFEIFERE ir ICEM izpildkomitejas locekle no Ziemeļvalstu reģiona.

LIA sadarbības partneri ir Baltijas valstīs un Krievijā. Sevišķi cieši kontakti ir ar Zviedrijas arodbiedrībām un citu valstu arodbiedrībām, ar kurām tiek veidoti kopēji projekti gan biedru iesaistīšanas, gan apmācību jomā.

Caur starptautiskajām organizācijām dibinās kontakti arī citās Austrumeiropas un Rietumeiropas valstīs.

KĻŪSTI PAR LIA BIEDRU, TAS IR TO VĒRTS!

Ja vēlies kļūt par arodbiedrības biedru, jāaizpilda iesniegums, kuru var saņemt mūsu birojā – Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 208.ist.

Ja uzņēmumā strādā vismaz 3 domubiedri, viņi var sākt veidot savu uzņēmuma arodorganizāciju un pieteikties LIA.

LIA arodbiedrības biedri ir:

 • A/S “Valmieras Stikla šķiedra”;
 • A/S “Lauma”;
 • SIA “Lat Ros Trans”;
 • A/S “Ventspils Naftas” tranzīts;
 • SIA “New Rosme”;
 • SIA “Rīgas Laku krāsu rūpnīca”;
 • A/S “Viva Color”;
 • A/S “OlainFarm”
 • A/S “Aldaris”
 • A/S “Latvijas Balzāms”
 • A/S “Laima”
 • A/S “Rīgas Dzirnavnieks”
 • A/S “Rīgas Miesnieks”
 • A/S “Staburadze” u.c.

PIEZVANI, ATNĀC, ATSŪTI VAI UZAICINI PIE SEVIS MŪSU REĢIONĀLOS SPECIĀLISTUS!

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības adrese:

Bruņinieku ielā 29/31, 208.ist.
Rīgā, LV – 1001
E-pasts: lia318@inbox.lv