LBAS logo

Latvijas Probācijas darbinieku arodbiedrība (LPDA)

Dibināta 2012.gada 17.februārī.

Juridiskā adrese: Rīgas iela 14, Ogre, Ogres novads, LV-5001
E-pasts: lpdarodbiedriba@gmail.com

LPDA priekšsēdētāja Jolanta EIHENTĀLE
Tālr. 29453111

LPDA priekšsēdētājas vietniece Vita RUDUŠA
Tālr. 26306308

LPDA apvieno sevī ne mazāk kā 250 biedrus, kuri tiek nodarbināti Valsts probācijas dienestā. LPDA ir vienīgā šīs nozares arodbiedrība, kas sevī apvieno vairāk kā 50% no nodarbinātajiem.

LPDA darbības mērķi:

 1. Aizstāvēt arodbiedrības biedru profesionālās, ekonomiskās un sociālās tiesības un intereses:
  • tiesības uz pastāvīgu civildienestu;
  • tiesības uz pastāvīgu un taisnīgu atalgojumu, kas atbilst profesionālajai kvalifikācijai un ieguldījumam sabiedrības drošības veicināšanā;
  • tiesības uz veselībai nekaitīgiem un drošiem darba apstākļiem;
  • tiesības uz atpūtu, garīgo un kultūras vajadzību apmierināšanu;
  • attīstīt sadarbību ar citām arodbiedrībām Latvijā un ārvalstīs.
 2. Apvienot arodbiedrības biedrus kopīgai rīcībai savu tiesību un interešu aizstāvībai.

Par LPDA biedru var kļūt:

 • persona, kura nodarbināta institūcijā vai organizācijā, kas darbojas sabiedrībā izciešamo kriminālsodu izpildes, taisnīguma atjaunošanas, likumpārkāpēju un viņu upuru resocializācijas un brīvības atņemšanas alternatīvu piemērošanas jomās, un kuras mērķis ir ar savu profesionālo darbību veicināt sabiedrības drošību;
 • Valsts probācijas dienesta brīvprātīgais.