LBAS logo

LCDA

Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrība (LCDA) dibināta 1991. gadā.

LCDA priekšsēdētāja – Helēna VEITNERE

Tālr.: 28686093
Adrese: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101
celu.arodbiedriba@gmail.com

LCDA priekšsēdētājas vietnieks – Aivars RŪSIS

Tālr.: 29160419
Adrese: Jāņkalna iela 43, Alūksne, LV-4301
aivars.rusis@lau.lv

LCDA brīvprātīgi apvienojas Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri strādā autoceļu būvniecības, to uzturēšanas un citās ar autoceļu būvniecību, to uzturēšanu saistītās nozarēs vai apgūst kādu šīs nozares profesiju mācību iestādē, kā arī bezdarbnieki un pensionāri, kas strādājuši šajās nozarēs neatkarīgi no pilsonības, dzimuma, reliģiskās un politiskās pārliecības.

Arodbiedrības darbības mērķi:

  • pārstāvēt, aizstāvēt un paplašināt arodapvienības biedru un viņu
    ģimenes locekļu darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un
    intereses;
  • paplašināt arodbiedrības līdzdalību tiesiskas valsts un demokrātiskas sabiedrības veidošanā;
  • integrēties pasaules arodkustībā.

Ceļinieki pēdējos desmit gadus vienkārši izdzīvoja. Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, ceļu nozarei tiek paredzēta strauja augšupeja, līdz ar to ir cerība, ka palielināsies arī arodbiedrības biedru skaits. Patreiz LCDA darbojas 28 nozares dalīborganizācijas visā Latvijā.

LCDA statūti.