LBAS logo

Kā iestāties arodbiedrībā?

Ja uzņēmumā jau ir arodbiedrība, Tev tikai jāaizpilda iesniegums un jāiesniedz sava uzņēmuma arodorganizācijā.

Ja uzņēmumā nav arodorganizācijas, tad to var nodibināt vismaz divi darbinieki, ja attiecīgās nozares arodbiedrības, kurā vēlaties iestāties, statūti nenosaka citādāk.

Ja vēlies uzzināt vairāk par to, kā iesaistīties arodbiedrībā vai dibināt jaunu arodorganizāciju, tad zvani pa tālr. 67035960, mēs palīdzēsim!

NB! Likums paredz, ka darba devējs nedrīkst aizliegt arodbiedrības dibināšanu savā uzņēmumā.

Lai nodibinātu arodbiedrību:

  • jābūt vismaz diviem darbiniekiem, kuri vēlas izveidot arodbiedrību (ja attiecīgās nozaru arodbiedrības, kurā vēlaties iestāties, statūti neparedz citādāk);
  • jāievēl arodorganizācijas vadītājs;
  • jāuzraksta iesniegums ar lūgumu uzņemt jauno arodorganizāciju attiecīgās nozares arodbiedrībā;
  • pamatojoties uz saņemto iesniegumu, nozares arodbiedrība piešķir identifikācijas numuru, iepazīstina ar statūtiem un vienojas par turpmāko rīcības programmu.

    Aizpildīt iesniegumu