LBAS logo

LBAS birojs

Adrese

Bruņinieku iela 29/31
Rīga, LV – 1001
Fakss 6 7276649

Kontakti

Egils Baldzēns
Priekšsēdētājs
29191489
egils.baldzens@lbas.lv

Gita Oškāja
Priekšsēdētāja vietniece
28231051
gita.oskaja@lbas.lv

Anda Grīnfelde
Priekšsēdētāja vietniece
29265476
anda.grinfelde@lbas.lv

Antoņina Zeļenovska
Biroja administratore
67035960
67270351
26141421
tonija@lbas.lv
lbas@lbas.lv

Sanita Birkenfelde
Sabiedrisko
attiecību speciāliste
29383038
sanita.birkenfelde@lbas.lv

MĀRTIŅŠ SVIRSKIS
Eksperts
tautsaimniecības
jautājumos
29377160
martins.svirskis@lbas.lv

NATAĻJA PREISA
Eiropas Savienības normatīvo
aktu un politikas dokumentu eksperte
29733767
natalja.preisa@lbas.lv

LINDA ROMELE
Eksperte izglītības
un nodarbinātības
jautājumos
29421223
linda.romele@lbas.lv

Kaspars Rācenājs
Jurists, konsultants darba
tiesisko attiecību jautājumos
29800530
kaspars@lbas.lv

Anna Bondare
Projektu
satura koordinatore
29239183
anna.bondare@lbas.lv

Mārtiņš Pužuls
Konsultants
darba aizsardzības
jautājumos
29108231
martins@lbas.lv

Ojārs Kuzņecovs
Datortehniķis
27899942
ojars.kuznecovs@lbas.lv

LUDMILA ŠČERBAKOVA
Grāmatvede
27899944
ludmila@lbas.lv

ZINTIS LĀCIS
Saimniecības daļas vadītājs
29246885
zintis@lbas.lv