LBAS logo

LBAS birojs

Adrese

Bruņinieku iela 29/31
Rīga, LV – 1001

Kontakti

Egils Baldzēns
Priekšsēdētājs
Gita Oškāja
Priekšsēdētāja vietniece
Anda Grīnfelde
Priekšsēdētāja vietniece
Laimdota Gulbe
Biroja administratore
Sanita Birkenfelde
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mārtiņš Svirskis
Eksperts tautsaimniecības jautājumos
Nataļja Preisa
Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperte
Linda Romele
Eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos
Kaspars Rācenājs
Jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos
Anna Bondare
Projektu satura koordinatore
Mārtiņš Pužuls
Konsultants darba aizsardzības jautājumos
Ojārs Kuzņecovs
Datortehniķis
Zane Purmale
Grāmatvede
Raivis Pojasņikovs
Saimniecības daļas vadītājs