LBAS logo

LBAS birojs

Adrese

Bruņinieku iela 29/31
Rīga, LV – 1001
Fakss 6 7276649

Kontakti

PriekšsēdētājsEgils Baldzēnsegils.baldzens@lbas.lv
Biroja administratoreAntoņina Zeļenovska67035960
67270351
26141421
tonija@lbas.lv
lbas@lbas.lv
Saimniecības daļas vadītājsEdvīns Krieviņš29246885 edvins@lbas.lv
LBAS Revīzijas
komisijas priekšsēdētājs
Aivars Āboliņš 29427898 aivars.abolins@latvenergo.lv
Arodbiedrību darba koordinētājs Aelita Placāne 67035907 aelita.placane@lbas.lv
Ārējo sakaru koordinatore 29383038international@lbas.lv
Jurists, konsultants darba tiesisko
attiecību jautājumos
Kaspars Rācenājs 29800530 kaspars@lbas.lv
Eksperts
tautsaimniecības jautājumos
Mārtiņš Svirskis 29377160 martins.svirskis@lbas.lv
Ekspertu darba
aizsardzības jautājumos
Ziedonis Antapsons ziedonis.antapsons@lbas.lv
Konsultants darba
aizsardzības jautājumos
Mārtiņš Pužuls martins@lbas.lv
Ekspertu izglītības un
nodarbinātības jautājumos
Linda Romele 29421223 linda.romele@lbas.lv
Sabiedrisko
attiecību speciāliste
Sanita Birkenfelde 29383038sanita.birkenfelde@lbas.lv
Eiropas Savienības normatīvo aktu
un politikas dokumentu eksperte
Nataļja Preisa natalja.preisa@lbas.lv
Galvenā grāmatvede Anita Spēlīte anita.spelite@lbas.lv
Grāmatvede Ludmila Ščerbakova ludmila@lbas.lv
Datortehniķis Ojārs Kuzņecovs 27899942ojars.kuznecovs@lbas.lv
Projekta vadītāja, mācību centra vadītāja Liene Liekna liene.liekna@lbas.lv
Projekta satura koordinatore Anna Bondare 29239183 anna.bondare@lbas.lv