LBAS logo

LBAS birojs

Adrese

Bruņinieku iela 29/31
Rīga, LV – 1001

Kontakti


Egils Baldzēns
Priekšsēdētājs
29191489
egils.baldzens@lbas.lv


Gita Oškāja
Priekšsēdētāja vietniece
28231051
gita.oskaja@lbas.lv


Anda Grīnfelde
Priekšsēdētāja vietniece
29265476
anda.grinfelde@lbas.lvBiroja administratore
67035960
lbas@lbas.lv


Sanita Birkenfelde
Sabiedrisko
attiecību speciāliste
29383038
sanita.birkenfelde@lbas.lv


MĀRTIŅŠ SVIRSKIS
Eksperts
tautsaimniecības
jautājumos
29377160
martins.svirskis@lbas.lv


NATAĻJA PREISA
Eiropas Savienības normatīvo
aktu un politikas dokumentu eksperte
29733767
natalja.preisa@lbas.lv


LINDA ROMELE
Eksperte izglītības
un nodarbinātības
jautājumos
29421223
linda.romele@lbas.lv


Kaspars Rācenājs
Jurists, konsultants darba
tiesisko attiecību jautājumos
29800530
kaspars@lbas.lv


Anna Bondare
Projektu
satura koordinatore
29239183
anna.bondare@lbas.lv


Mārtiņš Pužuls
Konsultants
darba aizsardzības
jautājumos
29108231
martins@lbas.lv


Ojārs Kuzņecovs
Datortehniķis
27899942
ojars.kuznecovs@lbas.lv


ZANE PURMALE
Grāmatvede
29441820
gramatvediba@lbas.lv


LUDMILA ŠČERBAKOVA
Grāmatvede
27899944
ludmila@lbas.lv


RAIVIS POJASŅIKOVS
Saimniecības daļas vadītājs
29246885
raivis@lbas.lv