LBAS logo

Vadība

Egils BALDZĒNS
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
priekšsēdētājs
Gita OŠKĀJA
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
priekšsēdētāja vietniece
Anda GRĪNFELDE
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
priekšsēdētāja vietniece