LBAS logo

Vadība

Egils BALDZĒNS
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
priekšsēdētājs
Aleksandrs MUHLINKINS
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
priekšsēdētāja vietnieks