LBAS logo

2003. gads

 • LBAS iestājas Eiropas arodbiedrību konfederācijā – ETUC /marts/
 • Tiek nodrošināta LBAS speciālistu pārstāvniecība
  • ETUC Darba aizsardzības komitejā
  • Eiropas darba drošības standartu ieviešanas darba grupā.
 • Tiek parakstīts Nodomu protokols starp LBAS un LDDK par nepieciešamību uzsākt sarunas par ģenerālvienošanās slēgšanu /05.12.2003/.
 • Notiek kopīga LBAS un LDDK (pa 10 pārstāvjiem) 10 dienu apmācība Turīnā un Briselē par sociālā dialoga veidošanu.
 • Noslēgta Vienošanās par sadarbību starp LBAS un Valsts Darba inspekciju /17.11.03/.
 • Notiek LBAS dalīborganizāciju tikšanās ar Latvijas Valsts prezidenti V.Vīķi-Freibergu Arodbiedrību namā /17.06.2003/.
 • Notiek LBAS dalīborganizāciju tikšanās ar Ministru prezidentu E.Repši /septembris/.
 • Latvijas arodbiedrības iesaistās pirmsreferenduma par iestāšanos Eiropas savienībā pasākumu organizēšanā, veic izskaidrošanas darbu arodbiedrību biedriem un darbiniekiem par ES.
 • Tiek organizēta solidaritātes akcija ar Zvejnieku arodbiedrību /februāris/.
 • Tiek uzsākta tradīcija – organizēt Darba svētkos – 1.maijā – arodbiedrību publiskās akcijas. LBAS komanda pirmo reizi startēja Rīgas Domes organizētajā stafetes skrējienā un ieguva 1.vietu
 • Vizuāli un saturiski tiek pārveidota LBAS mājas lapa www.lbas.lv . Pirmo reizi mājas lapa tiek papildināta ar informāciju krievu un angļu valodās.
 • Tiek uzsāktas tradīcijas kopīgi ar LBAS dalīborganizāciju vadītājiem un biroju speciālistiem atzīmēt LR proklamēšanas dienu un Ziemassvētkus, iesaistot LBAS dalīborganizāciju pašdarbības kolektīvus.