LBAS logo

2005. gads

 • LBAS kopā ar LDDK tiek iesaistīts Eiropas Sociālo partneru darba programmas 2003-2005 realizēšanā.
 • LBAS noslēdz sadarbības līgumus ar Zviedrijas LO arodbiedrību centru un Īru kongresu – Īrijas arodbiedrību centru.
 • Organizētas pieredzes apmaiņas vizītes Gdaņskā (ar “Solidarnostj”) un Dublinā (ar Industriālo, profesionāli tehnisko nozaru arodbiedrību SIPTU un Īrijas arodbiedrību kongresu ICTU). Noslēgta vienošanās ar SIPTU par sadarbību viesstrādnieku darba tiesību aizsardzībā un viņu iesaistīšanu arodbiedrību kustībā.
 • LBAS priekšsēdētājs P.Krīgers un LDDK prezidents V.Gavrilovs piedalās augsta līmeņa konferencē “Sociālajam dialogam Eiropā 20.gadi”, kuru atklāj un tās darbā piedalās Eiropas Komisijas prezidents H.M.Barozo.
 • Tiek parakstītas izmaiņas NTSP Nolikumā (A.Kalvītis, V.Gavrilovs, P.Krīgers), ar kurām NTSP sekretariāts tiek nodots Valsts kancelejas pārziņā un tiek ielikti pamati triju jaunu NTSP apakšpadomju izveidei – Transporta un sakaru, Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības.
 • Notiek protesta akcija “Mēs pret nabadzību” Rīgā, Doma laukumā, kurā piedalās ~ 10 000 cilvēku /01.10./.
 • LBAS 15. darba gadiem veltītā konference un svinības /27.05./.
 • Tiek nomainīts Dzelzceļnieku arodbiedrības nosaukums uz “Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība” /29.04./.
 • Par Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju tiek ievēlēts V.Keris un par vietnieci R.Vīksna /02.12./.
 • Sāk iznākt plašai sabiedrībai domātā “Arodbiedrību avīze”; iznāk 2 numuri maijā un oktobrī.
 • Panāktas personu tiesības strādāt un saņemt bērnu kopšanas pabalstu līdz bērna viena gada vecumam.
 • Vēstuļu akcijas:
  • par tiesībām uz priekšlaicīgo pensionēšanu pagarināšanu
  • par pensiju ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas atcelšanu
  • par iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma piemērošanu strādājošiem pensionāriem
  • par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojuma apmēra palielināšanu invalīdiem (panākta papildu atvieglojuma apmēra palielināšana)
  • par tiesībām uz izdienas pensijām nodrošināšanu atsevišķām darbinieku kategorijām
  • par tiesībām uz priekšlaicīgu pensionēšanu par darbu ar kaitīgiem un sevišķi kaitīgiem darba apstākļiem par laika periodu līdz 01.01.1996.
 • Gads zīmīgs ar daudzveidīgu diskusiju organizēšanu par sociāli ekonomiskajām problēmām. Arodbiedrību namā tika organizētas 7 diskusijas ar sociālo partneru piedalīšanos.
 • LBAS Mācību centrā tiek ieviesta jauna licencēta 50 stundu apmācības programma “Darba aizsardzība un drošība” /janvāris/.
 • Pirmo reizi arodbiedrību vēsturē arodbiedrības tika reklamētas, izvietojot reklāmas plakātus 65 Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietās.
 • Tiek aktivizēta arodbiedrību dalība valsts līmeņa izstādēs – “Skola 2005” Ķīpsalā /marts/; “Drošam darbam” Ķīpsalā /20.-22.10./ un “Darba tirgus” Skonto hallē /25.-27.11./
 • Notiek LBAS pirmās Sporta spēles Saulkrastos – piedalās 12 LBAS dalīborganizāciju komandas /8.-9.07.). Pirmo vietu izcīnīja Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības “LAKRS” komanda.