LBAS logo

2006. – 2011. gads

2006

1.12. LBAS 6. kongresā pieņemtas prasības valdībai un ievēlēta LBAS vadība. Ministru kabineta Atzinības rakstus saņem Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes locekļi.

2007

5.01. LBAS paraksta Ģenerālvienošanos ar Latvijas Darba devēju konfederāciju.

Jau otro gadu pasākumā „Sadarbības partneris” LBAS ar speciālbalvu –ozolzīli – svinīgi apbalvo labākos sadarbības partnerus – darba devējus.

14.03. LPS, LDDK un LBAS nosūta vēstuli Valsts prezidentei ar ierosinājumu izslēgt Satversmes 81. pantu.

19.03. Nodibināta Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas Viseiropas Reģionālā padome (ITUC/ PERC).

2.04. Sākas Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) rīkotais erudīcijas konkurss profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem “Uzlādējies ar zināšanām rītdienas darbam!”.

27.04. Jaunās Sv. Ģertrūdes baznīcā notiek Piemiņas svētbrīdis, kas veltīts darba vietās savainotiem un bojā gājušajiem darbiniekiem.

8.05. LBAS vadība, biroja darbinieki un dalīborganizāciju pārstāvji koku stādīšanas pasākumā “Zaļais vilnis” iestāda 7000 priedīšu.

9.05. LBAS un Valsts darba inspekcija (VDI) paraksta vienošanos par sadarbību.

21. – 24.05. Seviļā (Spānija) notiek Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) 11. kongress. Kongress norit ar devīzi “Cīņā par sociālu Eiropu, solidaritāti, ilgtspēju!”.

3. – 4.09. Rīgā notiek Baltijas jūras valstu arodbiedrību sadarbības tīkla (BASTUN) sanāksme.

4.10. LBAS nāk klajā ar paziņojumu, ka arodbiedrību prasību neizpildes un priekšlikumu ignorances gadījumā LBAS organizēs referendumu par Saeimas atlaišanu.

11.10. Piketā pie Saeimas – pret netaisnīgi sastādīto valsts budžetu, kas vērsts uz algu iesaldēšanu sabiedriskajā sektorā un arodbiedrību prasību neievērošanu, piedalās visas 24 LBAS dalīborganizācijas – ap 1500 cilvēku.

24.10. Pikets pie Saeimas – pausts atbalsts tiesiskumam valstī un izteikts nosodījums Saeimai un valdībai par centieniem veidot valsts budžetu uz maznodrošinātās sabiedrības daļas rēķina. Visu dienu divās teltīs ir iespēja parakstīties par grozījumiem Satversmē, lai dotu tautai tiesības ierosināt Saeimas atlaišanu.

8.11. LBAS piketē pie Saeimas nama un turpina parakstu vākšanu par grozījumiem Satversmē. Kopumā ir savākti vairāk nekā 7000 paraksti.

16.11. Iedibināta jauna tradīcija – pasākumā „Labākā arodorganizācija” LBAS balvas un Atzinības rakstus saņem 12 arodorganizācijas.

2008

4.01. „Sadarbības partneris 2007” – Latviešu biedrības namā svinīgi apbalvo aizvadītā gada 32 labākos sadarbības partnerus.

1.02. LBAS Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedz 11 185 Latvijas Republikas pilsoņu parakstus par LBAS piedāvātajiem grozījumiem Satversmē.

18., 19.03. Rīgā notiek Baltijas jūras valstu arodbiedrību sadarbības tīkla (BASTUN) sanāksme un seminārs par elastdrošības jautājumiem.

26.03. Satiksmes ministrijā notiek pirmā Transporta, sakaru un informātikas lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde.

5.04. 35 000 arodbiedrību aktīvisti no visas Eiropas, to vidū arī LVSADA delegācija, piedalās ETUC demonstrācijā Ļubļanā, Slovēnijā.

11.04. Par grozījumiem Satversmē savākti vairāk nekā 200 000 Latvijas pilsoņu paraksti.

21.04. LBAS biroja darbinieki un dalīborganizāciju pārstāvji stāda mežu a/s “Latvijas Valsts meži” Zemgales mežsaimniecībā.

1.05. Par godu Darba svētkiem LBAS rīko informatīvo pasākumu, koncertu un sadziedāšanos Vērmanes dārzā.

19.06. Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla Dzimumu līdztiesības balvai nominēts arī LBAS izvirzīts kandidāts – Jēkabpils rajona Kūku pagasta padomes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs.

17.06. Viļņā notiek Baltijas valstu arodbiedrību padome.

2.08. Par LBAS izstrādātajiem grozījumiem Satversmē referendumā “par” nobalso 608 446 vēlētāji jeb aptuveni 40 procenti balsstiesīgo, kas nozīmē, ka diemžēl grozījumi nav pieņemti.

5.09. LBAS Valde prasa valdībai atsaukt lēmumu par algu iesaldēšanu. sabiedriskajā sektorā, neapliekamo minimumu celt līdz 60% no minimālās algas un kompensēt inflāciju valsts budžeta iestādēs strādājošajiem 17% apjomā.

7.10. Pie Ministru kabineta piketē pusotrs tūkstotis LBAS dalīborganizāciju pārstāvju, iesaistoties starptautiskajā akcijā “Pasaules diena par cienīgu darbu”.

5.11. Nekonsultējoties ar sociālajiem partneriem, Ministru kabinets pieņēmis politisku lēmumu par atlīdzību samazināšanu valsts sektorā.

14.11. Jau tradicionāli notiek pasākums „Labākā arodorganizācija” – LBAS apbalvo 16 arodorganizācijas.

24. – 28.11. LBAS apmeklē Moldovas Nacionālās arodbiedrību konfederācijas (CNSM) delegācija.

2.12. LBAS paziņojumā pauž satraukumu: par valdības haotisko pēdējā laika darbību, par nespēju atklāti runāt ar sabiedrību, sociālajiem partneriem par situāciju Latvijas tautsaimniecībā un “Parex” bankas nesaprotamo glābšanu uz valsts budžeta rēķina.

9.12. Liepājā atklāts pirmais konsultatīvais centrs Latvijā, kur profesionāli speciālisti sniegs bezmaksas konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos.

11.12. Daugavpilī atklāts konsultatīvais centrs, kur sniegs bezmaksas konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos visiem strādājošajiem.

2009

9.01. Latviešu biedrības nama Zelta zālē LBAS svinīgi apbalvo aizvadītā gada 15 labākos sadarbības partnerus.

12.01. LBAS un LDDK pēc tikšanās ar valdības un Starptautiskā valūtas fonda pārstāvjiem ir vienotas prasībās iespējami ātri nodrošināt eksportspējīgo uzņēmumu kreditēšanu, kā galvenos kritērijus izvirzot uzņēmumu eksporta apjomu, nomaksātos nodokļus un sociālo atbildību.

13.01. Arodbiedrības protesta akcijā pieprasa darba tiesību neaizskaramību.

16.01. Jelgavā atklāts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības konsultatīvais centrs, kurā tiks sniegtas bezmaksas konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos.

22.01. LBAS atbalsta Valsts prezidenta Valda Zatlera izstrādāto Satversmes grozījumu redakciju par tautas tiesībām atlaist Saeimu.

7.02. Parakstītas Latvijas Pašvaldību savienības (LPS), LDDK un LBAS kopīgās PRASĪBAS MINISTRU KABINETAM ātrai, aktīvai un atbildīgai rīcībai ekonomiskās aktivitātes uzlabošanai un darba vietu saglabāšanai.

18.04. LBAS piedalās Lielajā Talkā. Kopīgā darbā vienojas visi sociālie partneri, kā arī Latvijas olimpieši.

27. – 28.04. Latviešu biedrības namā notiek konference kopā ar sociālajiem partneriem par darba aizsardzības situāciju valstī.

1.05. LBAS piedalās pasākumā Vērmanes dārzā par godu Latvijas pieciem gadiem Eiropas savienībā. LBAS vadība, speciālisti un dalīborganizāciju pārstāvji sastopami arodbiedrību teltī “Eiropas darba tiesības = sociālais dialogs” un nosacītā tramvaja pieturā “Arodbiedrību iela”.

12.05. LBAS sveic 16 uzņēmumus, kas atsaucās aicinājumam dalīties savā labajā praksē darba tiesību un darba drošības jomās un kas ir apliecinājuši rūpes par saviem darbiniekiem.

26.05. LBAS aicina likumdevējus izstrādāt Krīzes likumu.

18.06. LBAS rīko manifestāciju Rīgā, Esplanādē “Par Latviju. Pret netaisnību”. Notiek arī dažādu formu protesta akcijas reģionos.

9.07. Uz pirmo sēdi sanāk Ministru prezidenta V. Dombrovska izveidotā Reformu vadības grupa, kuras sastāvā ietilpst arī LBAS pārstāvji.

24.07. Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība (LVPUFDA) rīko piketu pie Ministru kabineta, lai cīnītos pret darba algu samazinājumu zemāk atalgotajiem ierēdņiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, Nodarbinātības Valsts aģentūrā un Valsts ieņēmumu dienestā.

10.09. LBAS, LDDK un Liepājas pilsētas dome paraksta Vienošanos par trīspusējo sadarbību.

7.10. Akcijas „Pasaules diena par cienīgu darbu” ietvaros LBAS rīko Tautas sapulci Jelgavā.

9.10. Rīgā notika projekta BSLN (Baltic Sea Labour Network jeb „Baltijas jūras darba tīkls”) augstākā līmeņa Vadības komiteja stratēģisku un politisku lēmumu pieņemšanā.

16.11. LBAS jau trešo gadu par godu Latvijas dzimšanas dienai apbalvo 14 labākās arodorganizācijas.

20. – 22.11. Siguldā notiek 10. Baltijas arodbiedrību jauniešu forums „Jaunieši darba tirgū krīzes apstākļos”.

1.12. LBAS piketā pret antisociālu budžetu šodien pie Saeimas pulcējās ap 500 cilvēku, kas pārstāvēja vairākas LBAS dalīborganizācijas un visus Latvijas reģionus.

7. – 8.12. LBAS organizē forumu „Darba tiesības un to ievērošana ekonomiskās krīzes pārvarēšanai”.

11.12. Rīgā notiek LBAS konkursa “Profs 2009” fināls.

21.12. Nosūtīta vēstule Satversmes tiesai, kurā teikts, ka LBAS neatbalsta 2009.gada valdības un Saeimas lēmumus par valsts pensijas samazināšanu attiecīgi 10 % apmērā nestrādājošiem pensionāriem un 70 % apmērā strādājošiem pensionāriem, jo tas ir pretrunā ar Satversmes 1. un 109. pantu.

2010

8.01. LBAS apbalvo 18 labākos sadarbības partnerus par 2009. gadu.

10.02. LBAS un LDDK rīko memoranda par korporatīvās sociālās atbildības principiem Latvijā parakstīšanu un uzņēmuma ilgtspējas indeksa prezentāciju.

17.02. LBAS, LDDK un Daugavpils pilsētas dome paraksta Vienošanos par trīspusējo sadarbību un trīspusējās konsultatīvās sadarbības padomes izveidi.

26.02. LBAS Valde tiekas ar valsts kontrolieri I. Sudrabu. Sarunas galvenā tēma – koplīgumi valsts iestādēs un uzņēmumos, kā arī Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.

8.03. Atzīmējot LBAS 20. gadadienu un Starptautisko Sieviešu dienu, notiek diskusija „Strādājošo sieviešu problēmas un to risinājumi Latvijas neatkarības divdesmit gados”.

12.03. Darbu uzsāk Finanšu ministrijas izveidotā darba grupa ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai. Darba grupā iekļauti arī valdības sociālie partneri.

23.03. LBAS paraksta Vienošanos ar Valsts darba inspekciju.

22. 03. LBAS notiek diskusija par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas finansiālo stabilitāti un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pieejamību.

13.04. Ministru Kabinets apstiprina noteikumus Nr. 378 “Noteikumi par kapitālsabiedrību sarakstu”, kuros noteiktas tās valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās, izpildot noteiktus kritērijus, 2010. un 2011. gadā drīkst izmaksāt prēmijas, naudas balvas, pabalstus un veikt citu materiālo stimulēšanu.

24.04. Atbalstot visā Latvijā notiekošo Lielo Talku, sociālie partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija un Ministru prezidents V. Dombrovskis kopīgi piedalās vides sakopšanas pasākumos Gaujas Nacionālajā parkā.

26.04. LDDK, LBAS, LPS, LTRK un LZA vienojās par “Latvijas organizētās pilsoniskās sabiedrības attīstības un krīzes pārvarēšanas redzējumu Latvijas atjaunotnes divdesmitgadē. Mērķtiecīgi investēt un mainīt ekonomikas vidi, nodrošinot darba vietas, privātā kapitāla piesaisti un IKP pieaugumu!”

27.04. Paziņoti pirmie uzņēmumi, kas ieguvuši Ilgtspējas indeksa nomināciju.

28.04. – Pasaules darba aizsardzības diena. LBAS kopā ar sociālajiem partneriem organizēja pieredzes apmaiņas seminārus arodorganizāciju pārstāvjiem Valmierā, Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī. Konferencē Rīgā apsprieda aktuālās darba aizsardzības problēmas valstī un jaunos riska faktorus darba vietās.

4.05. Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienā LBAS organizē aizraujošu un izglītojošu „Ģimeņu orientēšanās spēli” Rīgā, Vērmanes dārzā.

28.05. LBAS organizē sociālo forumu „Arodbiedrību loma pilsoniskās sabiedrības veidošanā Latvijas ilgtspējas attīstībai”, tādējādi noslēdzot tās atjaunošanas 20. gadadienai veltīto diskusiju ciklu. Diskusijas mērķis ir apkopot reģionālajās diskusijas gūtās atziņas un nospraust iespējami precīzas arodbiedrību kustības attīstības stratēģijas.

21.06. Kanādas pilsētā Vankūverā atklāts Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) 2. pasaules kongress, kurā piedalās 1400 delegāti no visas pasaules arodbiedrībām. Pirmo reizi par ITUC ģenerālsekretāri ievēlēta sieviete – ŠARANA BAROVA.

28.06. – 2.07. Palangā, Lietuvā, norisinājās Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ITUC) Viseiropas Reģionālā padomes (PERC) 6. Baltijas jūras reģiona jauniešu vasaras skola.

5.08. LBAS izvirza prasības Latvijas politiskajām partijām 10. Saeimas vēlēšanās.

16. – 23.08. Pieredzes apmaiņas vizītē LBAS viesojas Izraēlas arodbiedrību konfederācijas HISTADRUT Haifas reģiona arodbiedrības delegācija.

26.08. LBAS, LDDK un Jūrmalas pilsētas dome noslēgusi trīspusēju vienošanos par sociālā dialoga veicināšanu Jūrmalas pilsētā.

25.09. LBAS priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča saņem Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) balvu un goda rakstu par veiksmīgu un radošu darbu izglītības sistēmas pilnveidē, bērnu, jauniešu un pieaugušo izglītošanā.

28.09. LBAS, LDDK un Rēzeknes pilsētas un novada domes paraksta Vienošanos par trīspusējo sadarbību un trīspusējās konsultatīvās padomes izveidi.

29.09. Lai protestētu pret pārlieku bargiem taupības pasākumiem Eiropā, pret nedrošu darbu un bezdarbu, pret nabadzību, pret sociālo regresu un atstumtību, LBAS rīko akciju „Nē – bargai taupībai, jā – izaugsmei!” Rīgā, Liepājā, Valmierā, Daugavpilī un Jelgavā.

14.10. LBAS nosūta vēstules politisko partiju apvienībām, kuras pirms vēlēšanām parakstīja saprašanās memorandu par LBAS prasībām.

4.11. Jelgavā izveidots Jelgavas Arodbiedrību centrs (JAC), kurā apvienojās deviņas Jelgavas pilsētas nozaru arodorganizācijas.

16.11. Pasākumā “Labākā arodorganizācija 2010” LBAS balvas un atzinības rakstus saņem 21 arodorganizācija.

25.11. LBAS rīkotajā piketā pie Ministru kabineta pulcējās ap 300 cilvēku – gan LBAS dalīborganizāciju pārstāvji, gan citi piketa atbalstītāji. Vienlaikus Ministru kabineta Zaļajā zālē notika Nacionālās trīspusējās padomes sēde.

30.11. Tiek noskaidroti LBAS konkursa “Profs 2010” uzvarētāji.

2.12. LBAS organizē Tautas sapulci Esplanādē pret Valsts budžeta likumprojekta netaisnīgumu.

21.12. Balsojums LBAS interneta vietnē www.darbatiesibas.lv par atbildīgāko darba devēju ir noslēdzies ar AS “Cēsu alus” uzvaru.

29.12. LBAS, LDDK un Jelgavas pilsētas dome paraksta Vienošanos par sadarbību un trīspusējās konsultatīvās padomes izveidi.

2011

6.01. Pasākumā „Sadarbības partneris 2010” LBAS godina 11 labākos sadarbības partnerus.

12. – 14.01. Krievijas Neatkarīgo arodbiedrību federācijas (FNPR) 7. kongresā piedalās arī LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers. Kongresa laikā parakstīts sadarbības līgums starp FNPR un LBAS.

25.01. LBAS sāk vēstuļu akciju par sociālās drošības jautājumiem.

25.01. Pēc LVSADA ierosinājuma LBAS uzsāk diskusijas par iespējām priekšlaicīgi atlaist Saeimu. Valde izveido darba grupu.

7.02. ESF projekta ietvaros LBAS izdevusi grāmatu “Darba likums ar komentāriem” un rīko tās atvēršanas preses konferenci.

16. – 17.02. Darba vizītē Latvijā ieradās Eiropas Policijas konfederācijas (EuroCOP – European Confederation of Police) delegācija.

2.03. – 4.04. LBAS organizē kampaņu „Atkod nodokli! Iedod viedokli!”

8.03. LBAS saņem vēstuli no Saeimas priekšsēdētājas S. Āboltiņas, kurā pausta atzinība par LBAS rīkoto vēstuļu akciju sociālās drošības jautājumos. Laikā no šī gada 7. februāra līdz 4. martam Saeima ir saņēmusi 24 681 LBAS rīkotās akcijas ietvaros parakstītus iedzīvotāju iesniegumus.

24.03. LBAS piedalās protesta akcijā – pret „Latvenergo” tarifu paaugstināšanu.

12.04. Rīgā notiek Baltijas jūras valstu arodbiedrību sadarbības tīkla (BASTUN) kārtējā sanāksme, kurā piedalās vairāk nekā 30 dalībnieki no Baltijas valstīm, Polijas, Vācijas, Krievijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas.

13.04. Rīgā pulcējas Baltijas valstu arodbiedrību vadība un eksperti, lai tiktos kārtējā Baltijas valstu arodbiedrību padomes sanāksmē. Sanāksmē piedalās kolēģi no Lietuvas arodbiedrību centriem LDF, LPSK, LPS „Solidarumas”, Igaunijas arodbiedrības konfederācijas EAKL, kā arī LBAS vadība un eksperti.

27.04. LBAS Valde pieņem lēmumu atbalstīt parakstu vākšanu referendumam sakarā ar atsevišķu pabalstu apmēru ierobežojumu saglabāšanu līdz 2014. gada 31. decembrim.

Aprīlis – darba aizsardzības mēnesī LBAS sarīko četras paneļdiskusijas Latvijas pilsētās – Rēzeknē, Bauskā, Ventspilī un Cēsīs, kā arī noslēguma konferenci Rīgā.

30.05. LBAS paziņo, ka referendums par Saeimas atlaišanu ir iespēja Latvijas iedzīvotājiem pieprasīt politiķiem kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu ekonomikas atveseļošanā.

16.-19.05. Atēnās notiek ETUC 12.kongress ar devīzi „Mobilizēties sociālai Eiropai!”. Piedalās LBAS vadība, speciālisti un dalīborganizāciju vadītāji.

1.08. LBAS paraksta Vienošanos par sadarbību ar LDDK, vienojoties turpināt un paplašināt līdzšinējo sekmīgo sadarbību labvēlīgas sociāli ekonomiskas vides radīšanā un sociālā miera nodrošināšanā.

Oktobrī, novembrī – Labāko arodorganizāciju apbalvošana reģionos un Rīgā. Par izcilu darbu Latvijas arodbiedrību kustības stiprināšanā pasniegta 71 LBAS balva.

1.11. Rīgā – LBAS organizēts starptautisks forums “Arodbiedrību loma ēnu ekonomikas apkarošanā”.

2.11. Rīgā – LBAS starptautiskā foruma jauniešu diena „Arodbiedrība ir Tava iespēja – tiesību un drošības garants”.

Novembrī – LBAS organizētā konkursa „Profs” pusfināli.

10.11. LBAS, LDDK un Jēkabpils pilsētas dome paraksta Vienošanos par sadarbību un Jēkabpils pilsētas Attīstības konsultatīvās padomes izveidi.