LBAS logo

2006. gads

 • Tiek pabeigtas Eiropas Sociālā dialoga sarunas ar darba devējiem par darba programmas 2006-2008 izstrādāšanu un realizēšanu.
 • Tiek uzsākts darbs Eiropas Sociālā dialoga sarunās par pamatnolīguma par vardarbību darba vietā izstrādāšanu un vienošanās slēgšanu.
 • Organizētas pieredzes apmaiņas vizītes Briselē (ar ETUC, ECOSOC, Latvijas pārstāvniecību Briselē, Beļģijas Nacionālās Bankas arodorganizāciju) un Parīzē (ar Sociālo un darba lietu ministriju un CFDT)
 • Arodbiedrību namā notiek tikšanās ar Ministru prezidentu A.Kalvīti, kurā tiek pārrunāta arodbiedrību sadarbība ar valdību /27.09./
 • Tiek noslēgta Vienošanās par sadarbību starp LBAS un Latvijas Pašvaldību savienību /31.05. /
 • Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība tiek uzņemta LBAS sastāvā /27.06./
 • Zivsaimniecības un pārtikas darbinieku arodbiedrība pievienojas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrībai /07.03./
 • Vēstuļu akcijas:
  • par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas atcelšanu pensijām (tika panākts, ka ar iedzīvotāju ienākumu nodokli nav apliekamas pensijas līdz 165 latiem). Akcija turpinās.
  • par tiesībām uz izdienas pensijām nodrošināšanu atsevišķām darbinieku kategorijām (jautājums izskatīts un guvis atbalstu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā)
  • par tiesībām uz priekšlaicīgu pensionēšanos par darbu ar kaitīgiem un sevišķi kaitīgiem darba apstākļiem par laika periodu līdz 01.01.1996 (norma ir paredzēta grozījumos likumā “Par valsts pensijām”, kuri stāsies spēkā ar 01.01.2007).
 • Organizēta plaša reklāmas kampaņa “Cīnies par savām tiesībām! Iestājies arodbiedrībā!”. Kampaņas ietvarā tika demonstrēts arodbiedrību reklāmas klips Latvijas TV. Rīgā, Liepājā un Daugavpilī gandrīz visu gadu kursēja arodbiedrības reklamējoši tramvaji.
 • Dalība izstādēs “Darbs. Karjera. Izglītība” Skonto hallē /24.-26.11./ un “Reģionālā attīstība Latvijā” Ķīpsalā /20.-22.04./.
 • Uzsāk darbu jaunu biedru iesaistīšanas speciālisti, kuri 10 mēnešos iesaistīja arodbiedrībās ap 500 jaunus biedrus.
 • Sakaru darbinieku arodbiedrības viceprezidents Mārtiņš Pužuls iegūst maģistra grādu darba aizsardzībā Rīgas Tehniskajā universitātē.
 • Izveidota elektroniskā datu bāze LBAS dalīborganizāciju un tās biedru uzskaitei.
 • Notiek LBAS otrās Sporta spēles Ogres rajona “Sniedzēs” – piedalās 11 LBAS dalīborganizāciju komandas /22.-23.07/. Pirmo vietu izcīnīja Mežu nozaru arodbiedrības komanda.