LBAS logo

25. novembris – Starptautiskā diena vardarbības izskaušanai pret sievieti

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) un Viseiropas Reģionālā padome (PERC) uzskata, ka arodbiedrības ir priekšplānā cīņā pret uzmākšanos un vardarbību pret sievietēm. Šis gads ir parādījis to, ka vardarbības un uzmākšanās risks krīzes laikā ir vēl lielāks, un COVID-19 uzliesmojums ir drūms atgādinājums par to.

Arodbiedrības ziņo par to, kā COVID-19 izraisa vardarbības pieaugumu ģimenēs, un strādājot attālināti mājās, apdraudējums ir vēl lielāks.

Darba zaudēšanas un saīsināto stundu finansiālās sekas palielina ekonomiskās vardarbības risku.

Šīs krīzes laikā uzbrukumi  darba ņēmējiem, kuri atrodas priekšplānā, jo īpaši aprūpes darbiniekiem, transporta darbiniekiem, apkopējiem un lielveikalu darbiniekiem, no kuriem daudzi ir sievietes, ir palielinājušies. Seksuālā uzmākšanās nav samazinājusies, piemēri ir tiešsaistes uzmākšanās, un uzraudzība pār attālināto darbu no mājām kļūst par seksuālas uzmākšanās līdzekli. Tādēļ Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) aicinās darba devējus un dalībvalstis sadarboties ar arodbiedrībām, lai atjauninātu tiesību aktus, politiku un praksi ar mērķi atzīt un novērst vardarbību un seksuālu uzmākšanos, tostarp arī COVID-19 laikā.

Aicinājums visā Eiropā ratificēt SDO 190. konvenciju ir līdzeklis, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis atbalsta arodbiedrības šajā svarīgajā darbā.

Jāuzsver, ka Eiropas Komisijas 2020. gada pārskatā par nodarbinātību un sociālo attīstību Eiropā (ESDE), kura nosaukums ir “Neatstāt nevienu novārtā un censties sasniegt vairāk: taisnīgums un solidaritāte Eiropas sociālā tirgus ekonomikā”, tika norādīts, ka uzņēmumos, kuros darbojas arodbiedrības, ir par 60% mazāk seksuālas uzmākšanās gadījumu.