LBAS logo

25. novembris – Starptautiskā diena vardarbības izskaušanai pret sievieti

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC), atzīmējot Starptautisko dienu vardarbības izskaušanai pret sievieti, ir nosūtījusi oficiālu vēstuli EK priekšsēdētājai Urzulai fon der Leijenai un Līdztiesības komisārei Helēnai Dalli, paužot atbalstu viņu priekšlikumiem pastiprināt ES rīcību pret vardarbību pret sievietēm.

Vēstulē apliecināta solidaritāte un apņemšanās nodrošināt, ka ES ratificē un pilnībā īsteno Stambulas konvenciju.

Svarīgi ir tas, ka mēs veicam pasākumus, lai novērstu vardarbību darbavietā saskaņā ar SDO Konvenciju Nr. 190 par vardarbības izskaušanu un aizliegumu darba pasaulē.

Vēstuli parakstīja vairāk nekā 40 arodbiedrību vadītājas no 26 Eiropas valstīm un 9 Eiropas Arodbiedrību federācijām, atsaucoties uz ETUC iniciatīvu.

Viens no vissliktākajiem diskriminācijas veidiem ir vardarbība pret sievietēm, ko veicina nepietiekamie tiesību akti un vainīgo nesodāmība. Tas, ka vairākas dalībvalstis joprojām bloķē Stambulas konvencijas ratifikāciju gan dalībvalstu, gan ES līmenī, apvienojumā ar atteikšanos pieņemt tiesību aktus par vardarbību dzimuma dēļ pret sievietēm, ir piemērs tam, ka ir tik plašs loks pretinieku sieviešu tiesībām Eiropā.

Vēstuli skatiet šeit.