LBAS logo

25. novembris – Starptautiskā vardarbības pret sievietēm izskaušanas diena

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) aicina Starptautiskajā dienā izskaust vardarbību pret sievietēm, ņemot vērā, ka arvien vairāk rodas pierādījumu, ka darba devēji diskriminē pret vardarbību cietušās sievietes.

Mūsdienās darba devēji regulāri veic potenciālo darbinieku profila analīzi sociālajos tīklos, un pētījumi ir atklājuši, ka darba tirgū kibervardarbības upuri tiek diskriminēti. Kāda sieviete Francijā sacīja, ka vairs nevar atrast darbu pēc tam, kad bijušais partneris sociālajā tīklā Facebook ievietoja viņas video.

Vairāk nekā puse upuru baidās, ka viņu profesionālā reputācija ilgtermiņā tiks iedragāta, savukārt 13% uzskata, ka viņiem bija grūtības iegūt darbu, un 6% apgalvo, ka viņi ir atlaisti no darba, liecina Cyber Civil Rights Initiative aptauja.

Neskatoties uz daudzajiem problēmas pierādījumiem, ES direktīvas projektā par vardarbības pret sievietēm apkarošanu šis jautājums nav ņemts vērā. Direktīvā ir atzīts, ka vardarbībai ģimenē var būt ekonomiskas sekas, bet pašlaik tas neattiecas uz kibervardarbību.

Vardarbības pret sievietēm izskaušanas dienā arodbiedrības aicina Eiropas Parlamenta deputātus un ministrus nodrošināt, lai darba devēji vairs nevarētu likt upuriem maksāt cenu par kibervardarbību.