LBAS logo

4. novembris – ES Vienlīdzīgas darba samaksas diena

Tā ir simboliska diena, kas atzīst vīriešu un sieviešu darba samaksas starpības sekas un iezīmē dienu, kad sievietes- darba ņēmējas Eiropā faktiski sāk strādāt bez maksas attiecībā pret saviem kolēģiem vīriešiem.

Sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirība pašlaik ES ir 16%, un tā kļūst par dramatisku 35% atšķirību pensijās.

Cēloņi ir labi zināmi, un tie ir saistīti ar nepieņemamu sieviešu diskrimināciju darba tirgū, vertikālu un horizontālu segregāciju, un nenovērtētu darbu, ko galvenokārt veic sievietes.

Tāpēc Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) aicina Eiropas Komisiju steidzami rīkoties un iesniegt priekšlikumu direktīvai par samaksas pārskatāmību. Kavēšanās nav pieņemama.

Lai uzsvērtu vajadzību pēc šīs direktīvas, ETUC šodien publicēs  juristu izstrādātu paraugu direktīvai, kādai tai vajadzētu būt, lai panāktu mūsu arodbiedrību prasības.