LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 30. novembra līdz 4. decembrim

30.11. plkst. 9.00 lekcija darba aizsardzībā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros. Piedalās LBAS speciālisti – M. Pužuls un S. Birkenfelde.

1.12. plkst. 10.00 Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības kongresā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns (attālināti) un LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde.

1.12. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijas Profesiju standartu izstrādes darba grupas sanāksmē (attālināti) piedalās LBAS eksperte L. Romele.

1.12. (attālināti) ETUC Sieviešu komitejas sēde. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

1.12. Eiropas Nodarbinātības iestādes ekspertu grupas sanāksmē par informācijas pieejamību mobilajiem darbiniekiem piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

1.12. TUSLO un Atveseļošanās un Investīciju grupas tikšanās: Atveseļošanās plāns – progresa pārskats 2020. gada 1. decembris. Tikšanās mērķis ir novērtēt atveseļošanās plāna progresu nacionālā un Eiropas līmenī, tostarp likumdošanas procesa un ETUC lobēšanas aktivitātes. Piedalās (attālināti) LBAS eksperts M. Svirskis.

2.12. (attālināti) Eiropas Sociālo partneru seminārs par sociālā dialoga stiprināšanu : “Reinforcing the European social dialogue and industrial relations”. Piedalās LBAS eksperti – N. Preisa, K. Rācenājs, M. Svirskis, I. Semjonova, M. Pužuls.

2.12. un 3.12. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas plenārsesija (attālināti), piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte.

2.12. ESF komitejas Eiropas darba ņēmēju puses sanāksmē un 3.12. Eiropas Komisijas organizētajā ESF komitejas plenārsēdē (attālināti) piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

3.12. Eiropas Komisijas ekspertu grupā par direktīvu par caurspīdīgiem un caurskatāmiem darba apstākļiem piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

3.12. plkst. 16.00 Kultūras ministrijas organizētajā Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēdē (attālināti) piedalās LBAS arodbiedrību darbu koordinatore A. Placāne.