LBAS logo

Aktualizē VARAM un IZM sadarbību skolu tīkla optimizācijā

3. maijā notika Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija. Kā uzsvēra Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Parlamentārais sekretārs Kārlis Strautiņš, izglītības rezultāts nāk ļoti lēni, vidēji pēc pieciem gadiem. Līdz ar to rezultāti “Skola 2030” būs redzami pēc pieciem gadiem. IZM uzsvēra pārmaiņas, kuras tapušas sadarbībā kopā ar LIZDA. Ir panākts, ka 2027.gadā skolotāja vidējā darba samaksa būs 130% no vidējās darba algas tautsaimniecībā.

Atbildot uz jautājumu, kas veido kvalitatīvu un ilgtspējīgu skolu, atbilde balstās uz trim komponentēm – izglītības kvalitāte, skolotāju vakances un darba samaksa. Šobrīd IZM izveidota darba grupa strādā pie skolu tīkla optimizācijas modeļa. Galvenais šobrīd ir noteikt, kuru no diviem kritērijiem izvēlēties – attālumu starp skolu un mājām vai ceļā pavadīto laiku no skolas līdz mājām. Tostarp tiek vērtēti arī citi kritēriji kā skolēnu skaits, piemēram, vai noteikt kvantitatīvo rādītāju pirmajām sešām klasēm, mācību materiālu pieejamība utt.

Ilgtspējīgas attīstības komisija atzinīgi vērtē, ka pašlaik IZM apbraukā Latvijas skolas un izvērtē situāciju.

VARAM prezentēja savu viedokli, taču galvenais secinājums, kurš netika atrisināts un paliek kā mājas darbs – kā VARAM un IZM varētu sadarboties, kā reģionu attīstība ietekmētu skolu attīstību, kā savukārt skolas iekļautos VARAM reģionālajā sistēmā. Noslēgumā Ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītājs aicināja VARAM paskatīties uz izglītības sistēmu no VARAM viedokļa.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē piedalījās LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde un LBAS eksperte L. Romele.