LBAS logo

Arodbiedrības aicina noteikt ES sankcijas pret Baltkrieviju

Eiropas arodbiedrību kustība vakar savā vēstulē ES institūciju priekšsēdētājiem fon der Leijenai, Mišelam un Sassoli mudina Eiropas Savienību veidot ES attiecības ar Baltkrieviju, tostarp “atjaunot samērīgas sankcijas par krāpšanos vēlēšanās un vardarbību.”

Rakstot Eiropas Komisijas, Padomes un Parlamenta priekšsēdētājiem, Luka Visentini, Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) un Viseiropas Reģionālās padomes (PERC) ģenerālsekretārs, pauž gandarījumu par ārkārtas samitu 19. augustā un aicina Eiropas Savienību “uz stingru un nepārprotamu reakciju un attiecību ar Baltkrieviju pārvērtēšanu”.

Vēstulē teikts, ka, neraugoties uz politieslodzīto atbrīvošanu, “režīms nebija un nav atvērts” jebkādām reālām pārmaiņām. Tas ir turpinājis apspiest demokrātiskas iestādes, neatkarīgu pilsonisko sabiedrību un arodbiedrību kustību, un tas ir pārkāpis savu pilsoņu pamattiesības un brīvības – pēdējā vēlēšanu kampaņa un sekojošais represiju vilnis to skaidri parādīja.

Vēstulē teikts: “Mums nav ilūziju par Baltkrievijas režīma būtību – mēs sadarbojamies ar mūsu kolēģiem no Baltkrievijas Demokrātiskā arodbiedrību kongresa un atbalstām ilgstošās cīņas par darba ņēmēju un arodbiedrību tiesību un brīvības ievērošanu valstī.

Vēstulē norādīts, ka “palielinās darbinieku streiku skaits…, kas notiek lielos valsts uzņēmumos, parādot strādājošo pieaugošo politisko aktivitāti.”

Arodbiedrības savā vēstulē aicina:

  • palielināt atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, tostarp neatkarīgajām arodbiedrībām;
  • apturēt ES finansiālo atbalstu valdībai un valsts kontrolētiem projektiem;
  • atbrīvot visus, kas no 9. augusta atrodas izolācijā vai cietumos politisku iemeslu dēļ.

Pilnu vēstules tekstu angļu valodā skatīt šeit.