LBAS logo

Arodbiedrības aicina Zemkopības ministriju un VMD vadību uz konstruktīvu dialogu un apturēt sasteigtās reformas

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Meža nozares arodbiedrība (LMNA) ir nosūtījusi vēstuli Zemkopības ministrijai, kurā aicina apturēt Valsts Meža dienesta (VMD) vadības uzsāktās sasteigtās strukturālās reformas, kā arī uzsākt sociālo dialogu ar arodbiedrību par reformu ietekmi uz VMD nodarbinātajiem. LBAS un LMNA vēstulē piedāvāja zemkopības ministram un VMD tikties ar arodbiedrību pārstāvjiem šajās dienās, taču joprojām nav saņemta atbilde.

Arodbiedrības norāda, ka sociālā dialoga mērķis ir tuvināt VMD darbinieku, arodbiedrības puses viedokli ar ZM un VMD nostāju, ievērojot sociālā dialoga normas un labo praksi, kā arī LMNA un VMD spēkā esošo ģenerālvienošanos. Lai panāktu savstarpēji pieņemamu rezultātu, LBAS ir gatava sasaukt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdi.

Arī LBAS saņēma VMD darbinieku  sagatavotu un 389 VMD darbinieku parakstītu atklāto vēstuli “Par Valsts meža dienesta ģenerāldirektores Ainas Stašānes veiktajām nepārdomātajām, ekonomiski nepamatotajām Valsts meža dienesta strukturālajām reformām un plānoto meža uzraudzības sistēmas sagraušanu”.

Arodbiedrībai bažas rada 2022. gadā plānotās strukturālās reformas, kuras plāno ieviest, iespējams, jau no 1.aprīļa. No VMD arodbiedrības biedriem ir ienākusi informācija, ka jaunajā struktūrā tiek veidots administratīvais aparāts, kurā plānots augstākā un vidējā līmeņa vadītāju skaita pieaugums un attiecīgi samazināts mežā strādājošo amatpersonu skaits. Nav arī skaidra darba samaksas politika, jo mežziņu alga nav konkurētspējīga arī pēc algu palielinājuma 2021. gada novembrī.

Pēc VMD darbinieku atklātās vēstules VMD ģenerāldirektore sasauca preses konferenci, kurā klāstīja savu nostāju par VMD strukturālo reformu. Noklausoties prezentāciju un arī A. Stašānes atbildes uz  mediju pārstāvju jautājumiem, radās pārliecība, ka plānotajām reformām nav konkrēta ekonomiska pamatojuma, nav detalizēti izstrādātas funkcijas katrai jaunai struktūrvienībai. 

Arodbiedrībai ir būtiski, lai reformu ieviešanas rezultātā tiktu ievērotas darbinieku intereses. Šobrīd reformu ieviešanas gaitā diemžēl  nenotiek normāls sociālais dialogs starp VMD vadību un arodbiedrību. VMD vadība līdz šim nav ņēmusi vērā LMNA aicinājumu ievērot ģenerālvienošanās noteiktās savstarpējās  saistības, lai sasniegtu kopīgi  noteiktos mērķus.

Arodbiedrības sagaida no zemkopības ministra un VMD vadības atbildi uz vēstuli par tikšanos un sociālā dialoga uzsākšanu, kā tas pienāktos demokrātiskā valstī, un nepieciešamības gadījumā LBAS un LMNA par šo jautājumu rosinās sasaukt NTSP sēdi.