LBAS logo

Arodbiedrības diskutē par minimālās algas noteikšanas kritēriju izstrādi

17. aprīlī norisinājās Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadomes sēde, kurā sociālie partneri uzklausīja Labklājības ministrijas ziņojuma par adekvāta minimālās darba algas līmeņa noteikšanas kritēriju izstrādi.

Sēdes laikā sociālie partneri apmainījās ar viedokļiem par Labklājības ministrijas izstrādāto nosacījumu atbilstību Direktīvas par adekvātu minimālo algu Eiropas savienībā noteiktajiem kritērijiem.

Jau iepriekš minēts, ka sociālo partneru viedokļi par minimālās darba algas noteikšanas atsauces vērtību atšķiras. LBAS jau vairākkārt uzsvērusi, ka, lai nodrošinātu adekvātu minimālās algas līmeni, kas pārsniedz nabadzības riska robežu un ierobežo ienākumu nevienlīdzību, to nepieciešams noteikt vismaz 50% apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes datiem par vidējās darba algas līmeni pārrunu gada 1. ceturksnī.

LBAS sēdes laikā uzzsvēra arī nepieciešamību veidot sasaisti starp minimālo darba algu un neapliekamo minimumu. Sociālie partneri vienojās par LBAS un LDDK vienotu pozīciju virzīt priekšlikumu turpmāk neapliekamo minimumu noteikt vismaz 80% apmērā no minimālās algas. 2024. gadā neapliekamais minimums Latvijā sastāda tikai 72% no minimālās algas, kamēr Lietuvā un Igaunijā tas tiek pārskatīts katru gadu un pārsniedz 80%.