LBAS logo

Arodbiedrības priekšējās līnijās!

Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) ģenerālsekretāres Šaranas Barovas uzruna, sagaidot 2019.gadu

2018. gads ļoti daudzām dalīborganizācijām un to biedriem ir bijis grūts gads. Mēs novērojām demokrātijas mazināšanos 54 valstīs un milzīgu arodbiedrību aktīvistu arestu, aizturēšanu un vardarbības pieaugumu 69 valstīs.

Cilvēku skaits, kuri spiesti kļūt par patvēruma meklētājiem un bēgļiem, ir lielākais visā mūsu vēsturē.

84 procenti strādājošo atzīst, ka minimālā darba alga nav pietiekoša, lai izdzīvotu, un uzbrukumi koplīgumiem un koplīgumu pārrunām turpinās daudzās valstīs.

Tomēr cerība nav zudusi. Šodien mēs esam vēl stiprāki, apvienojot 207 miljonus biedru un vairojot strādājošo spēku.

2018. gada beigās noslēdzās 4. ITUC Pasaules kongress, kurā piedalījās vairāk kā 1200 dalībnieki un piecas dienas diskutēja par prioritātēm, kas nepieciešamas taisnīgai pasaulei.

Kongresā vienbalsīgi tika nolemts mainīt noteikumus un vairot strādājošo spēku. Starptautiskā arodbiedrību kustība iestājas par mieru, demokrātiju un darbinieku tiesībām. Mums kopīgi jācīnās pret un jāpārveido šodienas kļūdainais ekonomiskais modelis. Mums jāaizstāv darbinieku un cilvēktiesības, un jāpieprasa jauns sociālais kontrakts. Tā kā pasaule mainās ar tehnoloģiskajām un klimata pārmaiņām, un cilvēki pārvietojas gan izmisuma, gan izvēles vadīti, mums nepieciešama taisnīga pāreja. Cilvēku vienlīdzība ir mūsu darbības galvenā prioritāte.

ITUC prioritātes nākamajiem četriem gadiem balstās uz šādiem pīlāriem: miers; demokrātija un tiesības; ekonomiskā spēka regulēšana; taisnīga klimata pārmaiņu, tehnoloģiju un cilvēku pārvietošanas pāreja, un vienlīdzība.

2019.gadā mēs sagaidīsim Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 100.konferenci un pieprasīsim pieņemt nopietnu deklarāciju par nākotnes darbu drošos nodarbinātības apstākļos, jaunu sociālo kontraktu un darba tiesības visiem darbiniekiem. Mēs vēlamies arī Konvenciju par vardarbības likvidēšanu pret sievietēm un vīriešiem darba pasaulē, kā arī Apvienoto Nāciju Līgumam par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām ir jānodrošina pastiprināta biznesa atbildība par darba un cilvēktiesībām.

Jaunā ITUC vadības komanda sniegts jums savu atbalstu 2019.gadā!

Izbaudiet svētkus un stipriniet savu apņemšanos apvienoties, lai mainītu noteikumus!