LBAS logo

Arodbiedrības Starptautiskajā sieviešu dienā aicina valdību pievērsties darba un privātās dzīves līdzsvara risinājumiem

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) šodien ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam un labklājības ministrei Ramonai Petravičai, aicinot valdību Starptautiskajā sieviešu dienā pievērst uzmanību darba un privātās dzīves saskaņošanas nozīmei sieviešu tiesību īstenošanā. LBAS šajā vēstulē sniedz priekšlikumus arī  Direktīvas (ES) 2019/1158 normu ieviešanai Latvijā.

Kā liecina 2020. gadā LBAS publicētā pētījuma “Darba un privātās dzīves līdzsvarošanas praktiskie risinājumi”[1] secinājumi, salīdzinot OECD valstu starpā, Latvijas darba un privātās dzīves līdzsvara indeksa kopējā vērtība ir viena no zemākajām ES.[2] Piemēram, Latvijas iedzīvotāju atpūtai un pašaprūpei veltītais laika daudzums liecina par zināmām grūtībām darba un privātās dzīves līdzsvara jomā, un šajā aspektā Latvija ierindojas 36. vietā 40 valstu starpā. Savukārt EUROFOUND pētījums norāda, ka 47% strādājošo Latvijā ir grūtības pildīt ģimenes pienākumus tāpēc, ka darbā tiek pavadīts pārāk daudz laika.[3

Vienlaikus LBAS pievērš uzmanību, ka salīdzinoši zema atlīdzība Latvijā salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm, ir viens no iemesliem, kas mudina darbiniekus strādāt garākas darba stundas, lai nopelnītu cienīgu atlīdzību.

Ja atbalsta nepieciešamība bērnu aprūpes pienākumu veikšanai Latvijā ir atzīta, tad citu ģimenes locekļu (piemēram, vecāku) aprūpes pienākumu ietekme uz personas darba dzīvi un vajadzība pēc atbalsta vēl nav atzīta līdzvērtīgā līmenī. Tomēr iedzīvotāju novecošanās kontekstā ir sagaidāms, ka turpmāko gadu laikā arvien lielākā mērā pieaugs nodarbināto iesaistīšanās pakāpe savu hroniski slimo ģimenes locekļu aprūpē, tādēļ attiecīgi nepieciešams piedāvāt atbalsta instrumentus nodarbinātajiem ar šādiem pienākumiem.

Lai risinātu minētos izaicinājumus, ir nepieciešama diskusija par bērnu kopšanas atvaļinājuma, tēva atvaļinājuma instrumentu efektivitāti un saslimušu ģimenes locekļu aprūpes iespējām, kā arī darba un atpūtas laika balansa īstenošanas instrumentiem Latvijā.

Vairāk par LBAS ierosinājumiem saistībā elastīgām darba formām, aprūpētāja atvaļinājumu, bērna kopšanas atvaļinājumu un vecāku pabalsta izmaksu un paternitātes atvaļinājumu lasiet LBAS vēstulē Ministru prezidentam un labklājības ministrei: https://arodbiedribas.lv/news/lbas-sodien-nosutijusi-vestuli-ministru-prezidentam-un-labklajibas-ministrei-par-darba-un-privatas-dzives-lidzsvara-risinajumiem-tiesibu-aktos/

  1. Žabko O., Darba un privātās dzīves līdzsvarošanas praktiskie risinājumi, LBAS, 2020. Pieejams: https://epale.ec.europa.eu/lv/resource-centre/content/petijums-darba-un-privatas-dzives-lidzsvarosanas-praktiskie-risinajumi.
  2. Skat. http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/latvia/.
  3. Skat. https://www.eurofound.europa.eu/country/latvia#worklife-balance.