LBAS logo

Arodbiedrības tiekas ar Valsts prezidentu

Lai uzklausītu viedokli par arodbiedrībām un Latvijas darbiniekiem svarīgiem izaicinājumiem, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) vadība un dalīborganizāciju pārstāvji 4. martā plkst. 13.30 – 15.00 tiekas ar Latvijas Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.

Tā kā stiprs sociālais dialogs ir viens no demokrātiskas valsts stūrakmeņiem, sarunas caurviju tēma būs sociālā dialoga pilnveidošana un arodbiedrību lomas palielināšana. Viens no šīs lomas stiprināšanas aspektiem, pēc LBAS domām un kā to pierādījusi citu valstu pieredze, ir atbalsts arodbiedrībām caur biedru motivāciju sastāvēt tajās, nosakot, piemēram, biedra naudas maksājumus kā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamus izdevumus.

Svarīgākais arodbiedrību darba instruments ir koplīgums, tādēļ Valsts prezidentam vaicāsim arī par koplīguma nozīmes stiprināšanu un tvēruma paplašinājumu darbiniekiem gan saistībā ar jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par adekvātu minimālo algu, gan citiem normatīvo aktu grozījumiem.

LBAS, strādājot darba grupās kopā ar sociālajiem un sadarbības partneriem, diskutē par topošo nodokļu reformu, kā arī par to, vai ir nepieciešams pārskatīt darbanespējas lapu apmaksas kārtību. Bažas, kas rodas šajās diskusijās, ir, ka diemžēl darba devēju puse vēlas uzlabot uzņēmējdarbības nosacījumus, samazinot nodarbināto sociālās garantijas. Arī šajā jautājumā vēlēsimies dzirdēt Valsts prezidenta viedokli.

Arodbiedrības gaidīs arī valsts pirmās personas atbildi par joprojām nepietiekamo finansējumu valstij tik svarīgās nozarēs kā iekšlietas, dzelzceļš, izglītība, veselības aprūpe un kultūra.

Tāpat arodbiedrības interesēs Valsts prezidenta viedoklis par amatpersonu tiesībām streikot, konkrēti – par aizliegumu streikot atsevišķām valsts dienestā esošām personām, kas uzskaitītas Streiku likuma 16. pantā, piemēram, policijas darbiniekiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem, ieslodzījuma vietu uzraugiem u.c.