LBAS logo

Arodbiedrību jauniešiem ir jāiekaro arī TikTok

20. septembrī LBAS Jauniešu padomes komanda tikās tiešsaistes formātā, lai pārrunātu vairākus aktuālus izaicinājumus arodbiedrību jauniešu darbībā. Lielākais uzsvars paliek nemainīgs, kā arodbiedrībām uzrunāt un aktivizēt jauniešus? Kā uzrunāt jaunieti, lai iepazīstinātu ar arodbiedrību un tās nozīmi arodbiedrības biedru dzīvē? Kā motivēt jauniešus iesaistīties savu interešu pārstāvniecībā un darba tiesību aizstāvībā?

Diskusiju laikā Jauniešu padomes locekļi atskatījās uz iepriekšējā mēnesī aizvadīto Baltijas Arodbiedrību jauniešu forumu un paškritiski identificēja ieguvumus un trūkumus kā saturiskajā, tā organizatoriskajā aspektā. Kopumā Forums tika aizvadīts veiksmīgi, tematiski iedziļinoties būtiskā mūsdienu darba dzīves kvalitātes izaicinājumos: mentālā veselība, darba un privātās dzīves līdzsvars un izdegšana darba vietā, tādējādi sniedzot jauniešiem ieskatu veidos, kā identificēt izdegšanas pazīmes, kā nepieļaut, ka jaunietis līdz izdegšanai nonāk, kā arī uzdodot jauniešiem pašiem izzināt un novērtēt savu izpratni par to, kā līdzsvarot darba un privāto dzīvi.

Tomēr Jauniešu padomes vērtējumā netika izpildīti visi sākotnēji uzstādītie mērķi. Noslēdzošajā sadaļā bija plānots paplašināt zināšanas un prasmes darboties sociālajos tīklos, šoreiz uzsvaru liekot uz TikTok, kas jauniešu vidū ir izteikti populāra komunikācijas un izklaides platforma. Lai arī Foruma dalībnieki tematiski apguva TikTok satura veidošanas, jauniešu sasniegšanas un ideju mārketinga iespējas, kā arī platformas tendenču analītikas funkcionalitāti, tomēr netika izpildīts sākotnēji uzstādītais uzdevums – apgūt praktiskas iemaņas rīkoties ar platformu.

Balstoties uz minētajiem secinājumiem, Jauniešu padomes sanāksmē tika pieņemts lēmums izstrādāt darba plānu ar mērķi pārskatāmā termiņā, piesaistot ekspertus, vai digitālo mediju vidē precīzāk būtu teikt “influenceri”, kas TikTok platformu jau šobrīd izmanto ar labiem panākumiem, aicināt uz sarunu, kuras mērķis ir smelties padomus veiksmīgai arodbiedrību jauniešu satura veidošanai platformā. Vienlaikus Jauniešu padomes koordinators Mārtiņš Svirskis sanāksmē iepazīstināja ar savu redzējumu un prezentēja satura veidošanas konceptuālo struktūru, kas ir svarīga, lai arodbiedrību jauniešu ģenerētais saturs būtu gan informatīvs, gan izklaidējošs un, galvenais, – uzrunātu jauniešus.

Precizēta satura veidošanas struktūra sanāksmes video fragmentā:

Jauniešu padomes locekle no Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) Inga Stafecka papildus uzstādītajiem mērķiem komunikācijai sociālajos medijos rosināja, ka LBAS Jauniešu padomei ir jāuzņemas jauniešu uzrunāšana izglītības iestādēs. Padomes locekļi šādu priekšlikumu atbalstīja un nolēma veidot Jauniešu padomes komandu, kuras uzdevums būs izstrādāt grafiku izglītības iestāžu apmeklēšanai, kā arī informatīvo programmu jauniešu uzrunāšanai izvēlētajās izglītības iestādēs.